Styret

Shokkin Group Norge har i dag ca. 30 medlemmer som er unge i alle aldre og våre medlemmer kommer fra både Trysil, Oslo, Volda, Trondheim og andre steder rundt om i Norge. Vi har alle forskjellig bakgrunn og interesser, men felles er att vi ønsker å bidra positivt til samfunnet samtidig som vi har det gøy sammen!

Vi består av unge mennesker som er nysgjerrige på å reise, oppleve nye kulturer og mennesker, en ny måte å lære på, og som samtidig har lyst til å utvikle oss selv og bli mere bevisst på vårt potensiale som unge pådrivere for forandring og utvikling av samfunnet i en positiv retning. Vi er aktive samfunnsborgere og ønsker å bidra positivt til både den globale verden og vårt eget lokalsamfunn. De fleste av våre medlemmer har vært med på internasjonale prosjekter koordinert av oss og våre partnerorganisasjoner i andre land rundt om i Europa. Vi ønsker alle nye medlemmer velkomne i vår organisasjon og man trenger ingen spesiell erfaring for å være medlem.

Vi har ett styre som ble valgt på vårt årsmøte i 2017, og består av seks personer: 

Leder og kasserer: Marit Moberg
Nestleder: Marte Rømoen
Styremedlemmer: Lene Bergersen, Omar Msto, Egzon Krasniqi og Vilde Paalgard.

SGN Styret-2.png

Vi er alltid interessert i å ha nye medlemmer med i vår organisasjon, så hvis du er ung og har lyst til å engasjere deg for ditt lokalsamfunn, eller er interessert i å ta del i internasjonale prosjekter er du meget velkommen.

Vil du vite mere om organisasjonen, vårt mål og vår visjon så kan du gjøre det her.

For mere info om hvordan du kan bli medlem, les mere her eller skriv til oss: marit@shokkin.org