Lokalt

Shokkin Group Norge ønsker å gi de unge inspirasjon og motivasjon til å være involvert og engasjert i sitt lokalsamfunn, og dermed også være med på å utvikle samfunnet lokalt. Vi ønsker å bidra til at de unge tar ansvar og blir mere bevisst på hvilke muligheter som finnes i lokalsamfunnet. Vi tror på at de unge evner til å se muligheter der mange ser begrensninger.

Lokale aktiviteter kan være alt mulig som de unge selv har lyst til. Eksempler på dette kan være

  • seminarer/workshops
  • konserter
  • utstillinger
  • festivaler
  • kampanjer
  • kulturmøter

Her er det kun fantasien som setter grenser. Aktivitetene kan foregå fysisk i lokalsamfunnet men det kan også være kampanjer eller aktiviteter som foregår online. Det som er viktig er at det engasjerer unge, er til gavn for lokalsamfunnet og er i tråd med organisasjonens visjoner.

Vi har allerede arrangert fotoutstilling, bildeauksjon og juleverksted i Trysil. Vi har også vært på besøk på Trysil Videregående Skole og hatt workshops for noen av elevene der. Du kan også hele tiden følge våre aktiviteter på vår facebookside.

besok-pa-trysil-videregaende-skole-2

Besøk på Trysil Videregående Skole, hvor vi hadde workshops for elevene, som en del av Tell a Different Story prosjektet

Involvering av unge i lokale aktiviteter

Vi vil veldig gjerne involvere unge og ungdom i lokalsamfunnet til å være med på å gjennomføre aktiviteter for og med de unge, som er med på å skape noe positivt i lokalsamfunnet, som kan være med på å utvikle lokalsamfunnet og gjøre det til et spennende sted å være for de unge.

Vi ønsker å tilrettelegge for at de unge kan få være aktive og innovative, gjennom selv å planlegge og gjennomføre de ideer de måtte ha. Vi ønsker at de unge selv skal kunne skape det de ønsker skal skje, hvis det er noe de unge savner i sitt lokalsamfunn så mener vi att de unge selv kan være med på å skape dette ved å involvere seg.

Shokkin Group Norge ønsker å tilby unge denne muligheten. Har du en god ide til noe du har lyst til å skape, gjennomføre eller ha hjelp til, ta kontakt med oss.

Shokkin Group Norge har for eksempel, som en del av den internasjonale gruppeutvekslingen Tell a Different Story, hatt en bildeutstilling  på Cafe Rialto i Trysil. Du kan lese mere om det her.

29724280145_1db1a15fac_z

Medlemmer fra Shokkin Group Norge foran sine bilder. Fra bildeutstillingen på Cafe Rialto i Trysil.

Globalt perspektiv

Shokkin Group Norge er opptatt av å bidra til at de unge evner å sette det som skjer lokalt i sitt eget lokalsamfunn, inn i et globalt perspektiv. Vi ønsker å øke de unges bevissthet og kunnskap om globale utfordringer og problemstillinger, og mener at de unge er kreative og nytenkende og dermed i stand til finne lokale løsninger på de mange utfordringer den globale verden står ovenfor.

Vi tror også på at ved å delta på internasjonale prosjekter vil man komme hjem med masse inspirasjon og motivasjon til å gjennomføre lokale aktiviteter. Så dette vil vi på det sterkeste anbefale.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Juleverksted på Sion i Ljørdalen som en del av Our Voices From the Spray Cans, hvor deltagerne på prosjektet og de lokale fikk møte hverandre.