Kommende prosjekter

Shokkin Group Norge har mange spennende internasjonale prosjekter innenfor an variasjon av relevante temaer. Vi har både gruppeutvekslinger og kurs for ungdomsarbeidere som vi tilbyr våre medlemmer (alle kan bli medlem – dette koster 100,- i året). De fleste prosjekter blir gjennomført med støtte fra Erasmus+ eller andre støtteordninger, derfor er reise, mat, opphold og andre prosjektrelaterte kostnader ofte dekket. Her kan du lese mere om hva internasjonale prosjekter er. 

Ønsker du å delta på prosjekt eller har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på mail: marit@shokkin.org. Følg oss også på facebook for oppdateringer.

Her kan du se våre kommende prosjekter og hvilke som har ledige plasser:

SECURITY 101 – Digital Security and Privacy for Youth Workers

Tid: 15.- 22. september 2019 (del 1)
Sted: Rustavi, Georgia .
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 4
Antall ledige plasser: 1
Type prosjekt: Kurs for ungdomsarbeidere

Screen Shot 2019-06-25 at 15.33.39.png

På dette kurset deltar 25 ungdomsarbeidere, frivillige eller lærere fra åtte land (Georgia, Russland, Belgia, Polen, Makedonia, Hviterussland, Ukraina og Norge), for å jobbe sammen og lære mere om digital sikkerhet og personvern fra et menneskerettighetsperspektiv. Digital sikkerhet, personvern og motstandssyktighet blir bare viktigere og viktigere å ha kompetanser innenfor fremover, både for oss som enkelt individer, men også som samfunn.

På kurset jobber vi med ulike problemstillinger rundt sikkerhet og personvern, hvilke utfordringer det kan gi og hvordan dette kan påvirke oss som enkeltindivider og som samfunn. Vi skal lære om hvordan vi kan beskytte oss bedre, utforske ulike verktøyer, finne og praktisere gode løsninger, og lage aktiviteter/workshops for å kunne formidle denne kunnskapen videre til andre. Hovedmålet for prosjektet er å skape en praksis for motstandsdyktighet og utdanning blant unge for ‘cyberhygiene’ ved å tilby, praktisere og formidle relevante verktøy i ungdomsarbeid. Vi fokuserer på kreative og involverende metoder (ikke-formell læring og menneskerettighetsutdannelse) for å belyse temaet, hvor du som deltager får mulighet til selv å utforske metoder og lære i praksis. 

Vi søker deltakere som er over 18 år, snakker godt engelsk, er interessert i å lære mere om temaet og har et ønske om å formidle den kunnskapen de tilegner seg videre til unge. Man behøver ikke erfaring eller kunnskap rundt temaet fra før.

Prosjektet består, i tillegg til dette kurset i Rustavi, Georgia, av en mellomfase med lokale aktiviteter, et seminar i Norge 1.- 7. desember og en oppfølgningsfase for alle deltakerne. Vi søker helst deltakere som kan delta på alle fasene. Er du i tvil, så kan vi finne ut av dette sammen.

Kurset har en deltageravgift på 25€.

Infopack:http://bit.ly/security101infopack 
Søknadsskjema: http://bit.ly/applysecurity101 (finnes også i infopack).
Søknadsfrist: Vi har en ledig plass. Ta kontakt med oss: marit@shokkin.org.

 

HUMAN STORIES: FUTURE GLORIES

Tid: 20.- 30. september 2019
Sted: Ares, Galicia, Spain
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 5 (inkl. 1 gruppeleder)
Antall ledige plasser: 0
Type prosjekt: Gruppeutveksling (youth exchange)

Human Stories- Futurr Glories.png

Dette prosjektet består av en gruppeutveksling med 30 deltagere mellom 16- 30 år fra seks land (Spania, Sverige, Polen, Tyrkia, Romania og Norge) som skal møtes i 10 dager og jobbe med historiefortelling og kulturmøter på tvers av både kultur og generasjoner. 

Målet for prosjektet er å oppmuntre til samarbeid mellom generasjoner og kulturer, og for unge å møte eldre fra utkanstområder i Galicia, Spania gjennom historiefortelling. De eldre bruker historiefortelling for å formidle deres opplevelser og kultur, mens de unge får utvikle deres kompetanser innenfor historiefortelling og formidling. Som deltager får du muligheten til øke dine ferdigheter innenfor historiefortelling som en kreativ formidlingsmetode og innenfor samarbeid og kommunikasjon mellom kulturer og generasjoner. Ulike metoder innenfor ikke-formell læring blir brukt for å utforske disse temaene. 

Infopack: http://bit.ly/humanstoriesinfopack
Søknadsskjema: http://bit.ly/Futurestoriesappform
Søknadsfrist: Prosjektet er fullt!

 

NATURAL TRAINERS

Tid: 21.- 29. september 2019
Sted: Bakuriani og Borjom-Kharagauli National Park, Georgia.
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 3
Antall ledige plasser: 1
Type prosjekt: Kurs for ungdomsarbeidere

IMG_20190725_103315 (1).jpg

På dette kurset vil ca. 30 ungdomsarbeidere, ledere, lærere og frivillige fra åtte europeiske land (Georgia, Armenia, Nederland, Ukraina, Finland, Tyskland, Kroatsia og Norge) møtes for å lære mere om ‘outdoor education‘ og hvordan man kan bruke naturen og friluftsliv for å skape gode, dynamiske og spennende aktiviteter og læringsprosesser for barn og unge.

Kurset handler om å tilrettelegge for læring, fasilitering og bevisstgjøring rundt ulike metoder som kan brukes når man jobber med barn og unge, og hvordan naturen og friluftsliv kan brukes i denne prosessen. Deltagerne får utvidet verktøykassen og blir introdusert til nye og spennende metoder og aktiviteter hvor naturen spiller en viktig rolle i læringen. Innholdet i kurset bygger på prinsipper fra ikke-formell læring, ‘experiential learning’ (erfaringsbasert læring) og ‘outdoor education’, hvor personlig utvikling og refleksjon over egne og andres opplevelser står i sentrum. Deler av kurset vil foregå utendørs i fantastisk flott georgisk natur og majestetiske fjellområder i nasjonalparken Borjom-Kharagauli. Vi planlegger turen sammen, sover i telt, lager mat på bål og går fra camp til camp. Resten av tiden vil deltagerne bo sammen på hostel/hotell i en liten by, Bakuriani, som er inngangsporten til nasjonalparken. 

Infopack: http://bit.ly/naturaltrainers
Søknadsskjema: http://bit.ly/naturaltrainersapplication og send til marit@shokkin.org.
Søknadsfrist: Vi har en ledig plass, ta kontakt med oss!

 

LGBTQ+

Tid: 19.- 27. oktober 2019
Sted: Örebro, Sverige
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 5 (+ en gruppeleder)
Antall ledige plasser: 4
Type prosjekt: Gruppeutveksling

LGBTQ+.png

På dette prosjektet møtes 30 ungdommer mellom 16- 24 år for å skape kultumøter og økt bevisshet rundt det å være en del av skeive miljøer. Vi setter fokus på skeives muligheter, rettigheter og opplevelser, og skaper et trygt rom hvor man kan dele erfaringer og jobbe for å forbedre situasjonen og mulighetene for skeive rundt om i Europa gjennom å lage online kampanjer og aktiviteter for andre unge. 

Deltagerne blir styrket til å ta aktiv del i kampen for skeives rettigheter, og lærer hvordan man kan lage kampanjer for menneskerettigheter og skeive miljøer. Det er også spennende og lærerrikt å få innblikk i hvordan det oppleves å være skeiv i andre land og kulturer. Dette ønsker vi å jobbe med, og vi ønsker først og fremst at unge selv skal sette dette viktige tema på dagsorden, basert på deres behov og erfaringer, og ut fra dette kan de unge få praktiske ferdigheter i å arrangere aktiviteter og kampanjer basert på deres ønsker. Vi ønsker at de unge skal ha et trygt rom hvor de kan møtes og sammen jobbe for å finne gode løsninger på tvers av kultur og nasjonalitet. 

Vi søker fem deltagere som er interessert i og motivert til å lære mere om tema. Aldersgruppen vi søker er 16- 24 år, men vi er fleksible. Det er fint hvis du selv er skeiv, men dette er ikke et krav. Vi søker også en gruppeleder for dette prosjektet som vil være ansvarlig for den norske gruppen og sammen med de andre gruppelederne.

Infopack: http://bit.ly/lgbtqinfopack 
Søknadsskjema: http://bit.ly/lgbtqappform. Send søknadsskjema til: marit@shokkin.org.
Søknadsfrist: 20. september 2019

Vi tar opp deltagere fortløpende.

 

HOUSE OF HEROES

Tid: 9.- 18. desember 2019 (og 10.- 18. mars 2020)
Sted: Brussel, Belgia (og Tbilisi, Georgia)
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 2
Antall ledige plasser: 2
Type prosjekt: Langvarig prosjekt med kurs og seminar

House of Heroes

På House of Heroes prosjektet kan du bli en superhelt som kjemper for menneskerettigeter og demokratiske verdier!

Dette prosjektet samler 28 ungdomsarbeidere, frivillige, lærere og andre som er i kontakt med unge fra 14 europeiske land (Armenia, Aserbadsjan, Georgia, Russland, Tsjekkia, Finland, Italia, Moldova, Nord-Makedonia, Spania, Ukraina, Frankrike, Belgia og Norge) for å styrke deres kompetanser innenfor menneskerettighetsutdannelse i arbeidet med unge

Målet for prosjektet er å utruste ungdomsarbeidere med de nødvendige ferdighetene for å hjelpe de unge med å bygge opp sin motstand og kritiske tankegang, for å unngå å bli tiltrukket av ekstremistiske og populistiske ideer, og undertrykkende og hatfulle ytringer, og å fremme menneskerettigheter ved bruk av alternative narrativer.

Du lærer metoder for hvordan du aktivt kan gjenkjenne, dekonstruere og besvare ekstreme holdninger og hatprat. Du lærer å skape gode og innsiktsfulle alternative narrativer basert på rettigheter og demokratiske verdier som et motsvar til ekstreme holdninger eller hatprat. Vi fokuserer på demokratiske verdier som åpenhet, respekt for ulikheter, frihet og likestilling. Og det er ut fra disse verdiene at du blir trent i å ta del i samtalen og den offentlige debatt og hvordan du kan overføre dette til de unge du er i kontakt med. Du lærer å skape aktiviteter, workshops og andre læringsaktiviteter for unge.

Du kan også bli en del av nettverket «Human Rights Education Youth Network» som jobber for utdannelse om, gjennom og for menneskerettigheter. Nettverket består av organisasjoner, enkeltpersoner og eksperter som aktivt jobber med menneskerettighetsutdanning, gjennom for eksempel internasjonale kurs og prosjekter. 

Infopack: http://bit.ly/houseofheroes
Les mere om prosjektet her:
https://www.hreyn.net/post/house-of-heroes-call-is-now-open
Søknad:
Du finner veiledning til søknad i infopack, du kan også ta kontakt med oss (marit@shokkin.org) hvis du ønsker å søke, så hjelper vi deg med søknadsprosessen.
Søknadsfrist: 15. oktober 2019

Ønsker du oppdateringer om kommende prosjekter kan du følge med her på siden. Du kan også følge oss på facebook, hvor vi slår alle prosjekter opp fortløpende.

Har du spørsmål eller ønsker du å være deltager så kan du alltid kontakte oss her:

 

Du kan også skrive mail til marit@shokkin.org, så finner vi ett prosjekt som passer for deg.