Kommende prosjekter

Shokkin Group Norge har mange spennende internasjonale prosjekter. Vi har både gruppeutvekslinger og kurs som vi tilbyr våre medlemmer (dette koster 100,- i året). De fleste prosjekter blir gjennomført med støtte fra Erasmus+ eller andre støtteordninger, derfor er reise (opp til en viss sum), mat, opphold og annet materiale dekket, hvis ikke annet er oppgitt. Her kan du lese mere om hva internasjonale prosjekter er. 

Ønsker du å delta på prosjekt eller har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på mail: marit@shokkin.org. Følg oss også på facebook for oppdateringer.

Her kan du se våre kommende prosjekter som har ledige plasser:

HUMAN STORIES: FUTURE GLORIES

Tid: 20.- 30. september 2019
Sted: Ares, Galicia, Spain
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 5 (inkl. 1 gruppeleder)
Antall ledige plasser: 3
Type prosjekt: Gruppeutveksling (youth exchange)

Human Stories- Futurr Glories.png

Dette prosjektet består av en gruppeutveksling med 30 deltagere mellom 16- 30 år fra seks land (Spania, Sverige, Polen, Tyrkia, Romania og Norge) som skal møtes i 10 dager og jobbe med historiefortelling og kulturmøter på tvers av både kultur og generasjoner. 

Målet for prosjektet er å oppmuntre til samarbeid mellom generasjoner og kulturer, og for unge å møte eldre fra utkanstområder i Galicia, Spania gjennom historiefortelling. De eldre bruker historiefortelling for å formidle deres opplevelser og kultur, mens de unge får utvikle deres kompetanser innenfor historiefortelling og formidling. Som deltager får du muligheten til øke dine ferdigheter innenfor historiefortelling som en kreativ formidlingsmetode og innenfor samarbeid og kommunikasjon mellom kulturer og generasjoner. Ulike metoder innenfor ikke-formell læring blir brukt for å utforske disse temaene. 

Prosjektet er åpent for alle mellom 16- 30 år, og du trenger ingen spesiell erfaring, men være klar for å gi av deg selv og å være åpen. Det er viktig at alle deltagerne er med i alle faser av prosjektet (forberedelse, utveksling, oppfølgning og eventulle lokale/internasjonale aktiviteter i etterkant). Prosjektet er gratis å delta på og reise (opp til 360€), kost og losji er dekket. 

Infopack: http://bit.ly/humanstoriesinfopack
Søknadsskjema: http://bit.ly/Futurestoriesappform
Søknadsfrist: 22. juli 2019

 

SECURITY 101 – Digital Security and Privacy for Youth Workers

Tid: 15.- 22. september 2019 (del 1)
Sted: Rustavi, Georgia .
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 4
Antall ledige plasser: 3
Type prosjekt: Kurs for ungdomsarbeidere

Screen Shot 2019-06-25 at 15.33.39.png

På dette kurset deltar 25 ungdomsarbeidere fra åtte land (Georgia, Russland, Belgia, Polen, Makedonia, Hviterussland, Ukraina og Norge), for å jobbe sammen og lære mere om digital sikkerhet og personvern fra et menneskerettighetsperspektiv. Digital sikkerhet, personvern og motstandssyktighet blir bare viktigere og viktigere å ha kompetanser i fremover, både for oss som enkelt individer, men også som samfunn.

På kurset jobber vi med ulike problemstillinger rundt sikkerhet og personvern, hvilke utfordringer det kan gi og hvordan dette kan påvirke oss som enkeltindivider og som samfunn. Vi skal lære om hvordan vi kan beskytte oss bedre, utforske ulike verktøyer, finne og praktisere gode løsninger, og lage aktiviteter/workshops for å kunne formidle denne kunnskapen videre til andre. Hovedmålet for prosjektet er å skape en praksis for motstandsdyktighet og utdanning blant unge for ‘cyberhygiene’ ved å tilby, praktisere og formidle relevante verktøy i ungdomsarbeid. Vi fokuserer på kreative og involverende metoder (ikke-formell læring og menneskerettighetsutdannelse) for å belyse temaet, hvor deltagerne fåe mulighet til å selv utforske metoder og lære i praksis. 

Vi søker deltakere som er over 18 år, snakker godt engelsk, er interessert i å lære mere om temaet og har et ønske om å formidle den kunnskapen de tilegner seg videre til unge. Man behøver ikke spesiell erfaring eller kunnskap rundt temaet fra før.

Prosjektet består, i tillegg til dette kurset i Rustavi, Georgia, av en mellomfase med lokale aktiviteter, et seminar i Norge 1.- 7. desember og en oppfølgningsfase for alle deltakerne. Vi søker helst deltakere som kan delta på alle fasene. Er du i tvil, så kan vi finne ut av dette sammen.

Kurset har en deltageravgift på 25€.

Infopack:http://bit.ly/security101infopack 
Søknadsskjema: http://bit.ly/applysecurity101 (finnes også i infopack).
Søknadsfrist: 30. Juli 2019

 

EDUBOARDS – Exploring Educational Board Games

Tid: 10.- 18. september 2019
Sted: Nær Tallinn, Estland
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 2
Antall ledige plasser: 0
Type prosjekt: Kurs

Screen Shot 2019-06-06 at 22.59.48.png

Prosjektet består av en foreberedelses- og etterarbeidsfase og et kurs med 24 barne- og ungdomsarbeidere, ungdomsledere, lærere, pedagoger eller frivillige fra ni land (Tyskland, Hellas, Portugal, Spania, Tsjekkia, Romania, Kroatsia, Estland og Norge).

Vi skal lære mer om brettspill som læringsmetode og utvikle egne spill vi kan bruke senere, for eksempel i arbeid med barn og unge eller i inkluderingsarbeid. Målet for prosjektet er å promotere bruk av spillbaserte læringsmetoder i barne- og ungdomsarbeid og utforske bruk av disse i praksis. Nye, spennende og innovative metoder og øvelser vil bli brukt, og under prosjektet vil spill og lek være en stor del av programmet, og deltagerne blir aktivt involvert gjennom hele kurset. Det blir mulighet for å utveksle erfaringer og lære av hverandre, i tillegg vil det være to kursledere med bred erfaring i temaet som vil guide og veilede deltagerne. Etter kurset er det mulighet for å dele det du har lært med oss i Shokkin Norge og bli en del av organisasjonen og vårt internasjonale nettverk Shokkin Group International.

Deltagerne trenger ikke å ha erfaring med spillbasert læring, men motivasjon til å lære om det og ha et ønske om å prøve det ut i praksis.

Prosjektet har en deltakeravgift på 30€ (ca. 300 NOK), ellers reise (opp til 245€), kost og losji dekket av Erasmus+ programmet.

Les mere om prosjektet i infopack, hvor du også finner søknadsskjema.
Søknadsfrist: 20. juli.

 

Ønsker du oppdateringer om kommende prosjekter kan du følge med her på siden. Du kan også følge oss på facebook, hvor vi slår alle prosjekter opp fortløpende.

Har du spørsmål eller ønsker du å være deltager så kan du alltid kontakte oss på: marit@shokkin.org, så finner vi ett prosjekt som passer for deg.