Kommende prosjekter

Shokkin Group Norge har mange spennende internasjonale prosjekter innenfor an variasjon av relevante temaer. Vi har både prosjekter, kurs og utvekslinger for unge og de som jobber med barn og unge. De fleste prosjekter er gratis å delta på. Du må være medlem i Shokkin Group Norge for å delta, dette koster 100 NOK i året. Les mer om hva internasjonale prosjekter er her. 

Ønsker du å delta på prosjekt eller har spørsmål, kontakt: marit@shokkin.org. Følg oss også på facebook for oppdateringer.

Her kan du se våre kommende prosjekter:

SECURITY 101 – Digital Security and Privacy for Youth Workers

Tid: 1.- 7. desember
Sted: Sund folkehøgskole, Inderøy, Norge
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 4
Antall ledige plasser: 0
Type prosjekt: Seminar for ungdomsarbeidere

Screen Shot 2019-06-25 at 15.33.39.png

På dette kurset deltar 23 ungdomsarbeidere, frivillige eller lærere fra åtte land (Georgia, Russland, Belgia, Polen, Makedonia, Hviterussland, Ukraina og Norge), for å jobbe sammen og lære mere om digital sikkerhet og personvern fra et menneskerettighetsperspektiv. Digital sikkerhet, personvern og motstandssyktighet blir bare viktigere og viktigere å ha kompetanser innenfor fremover, både for oss som enkelt individer, men også som samfunn.

Hovedmålet for prosjektet er å skape en praksis for motstandsdyktighet og utdanning blant unge for ‘cyberhygiene’ ved å tilby, praktisere og formidle relevante verktøy i ungdomsarbeid.

Prosjektet består av et kurs som ble avholdt i Georgia, 15.- 22. september, en mellomfase med lokale aktiviteter, et seminar i Norge 1.- 7. desember og en oppfølgningsfase for alle deltakerne. 

På seminar skal vi fortsette jobben vi startet i Georgia, hvor vi jobbet vi med ulike problemstillinger rundt sikkerhet og personvern, hvilke utfordringer det kan gi og hvordan dette kan påvirke oss som enkeltindivider og som samfunn. Vi lærte om hvordan vi kan beskytte oss bedre, utforske ulike verktøyer og finne og praktisere gode løsninger. Nå blir fokuset på hvordan vi kan lage aktiviteter/workshops for å kunne formidle denne kunnskapen videre til andre. Vi skal også jobbe med en publikasjon rundt temaet, og jobbe med hvordan vi kan bedre rutinene for digital sikkerhet og personvern i våre organisasjoner.

Mere info og søknadsskjema kommer snart. Kontakt oss hvis du er interessert.

 

HOUSE OF HEROES

Tid: 9.- 18. desember 2019 (og 10.- 18. mars 2020)
Sted: Brussel, Belgia (og Tbilisi, Georgia)
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 2
Antall ledige plasser: 2
Type prosjekt: Langvarig prosjekt med kurs og seminar

House of Heroes

På House of Heroes prosjektet kan du bli en superhelt som kjemper for menneskerettigeter og demokratiske verdier!

Dette prosjektet samler 28 ungdomsarbeidere, frivillige, lærere og andre som er i kontakt med unge fra 14 europeiske land (Armenia, Aserbadsjan, Georgia, Russland, Tsjekkia, Finland, Italia, Moldova, Nord-Makedonia, Spania, Ukraina, Frankrike, Belgia og Norge) for å styrke deres kompetanser innenfor menneskerettighetsutdannelse i arbeidet med unge

Målet for prosjektet er å utruste ungdomsarbeidere med de nødvendige ferdighetene for å hjelpe de unge med å bygge opp sin motstand og kritiske tankegang, for å unngå å bli tiltrukket av ekstremistiske og populistiske ideer, og undertrykkende og hatfulle ytringer, og å fremme menneskerettigheter ved bruk av alternative narrativer.

Du lærer metoder for hvordan du aktivt kan gjenkjenne, dekonstruere og besvare ekstreme holdninger og hatprat. Du lærer å skape gode og innsiktsfulle alternative narrativer basert på rettigheter og demokratiske verdier som et motsvar til ekstreme holdninger eller hatprat. Vi fokuserer på demokratiske verdier som åpenhet, respekt for ulikheter, frihet og likestilling. Og det er ut fra disse verdiene at du blir trent i å ta del i samtalen og den offentlige debatt og hvordan du kan overføre dette til de unge du er i kontakt med. Du lærer å skape aktiviteter, workshops og andre læringsaktiviteter for unge.

Du kan også bli en del av nettverket «Human Rights Education Youth Network» som jobber for utdannelse om, gjennom og for menneskerettigheter. Nettverket består av organisasjoner, enkeltpersoner og eksperter som aktivt jobber med menneskerettighetsutdanning, gjennom for eksempel internasjonale kurs og prosjekter. 

Infopack: http://bit.ly/houseofheroes
Les mere om prosjektet her:
https://www.hreyn.net/post/house-of-heroes-call-is-now-open
Søknad:
Du finner veiledning til søknad i infopack, du kan også ta kontakt med oss (marit@shokkin.org) hvis du ønsker å søke, så hjelper vi deg med søknadsprosessen.
Søknadsfrist: 20. oktober 2019 – Fortsatt mulig å søke! 

Ønsker du oppdateringer om kommende prosjekter kan du følge med her på siden. Du kan også følge oss på facebook, hvor vi slår alle prosjekter opp fortløpende.

Har du spørsmål eller ønsker du å være deltager så kan du alltid kontakte oss her:

 

 

 

 

 

Du kan også skrive mail til marit@shokkin.org, så finner vi ett prosjekt som passer for deg.