Kommende prosjekter

Shokkin Group Norge har mange spennende internasjonale prosjekter som vi koordinerer eller samarbeider med våre partnerorganisasjoner rundt om i Europa. Vi har både gruppeutvekslinger for unge, opplæring av ungdomsarbeidere og kurs som vi tilbyr våre medlemmer. Det koster 100,- i året å være medlem. Deltagelse på våre internasjonale prosjekter koster 200,- i administrasjonsgebyr. De fleste prosjekter blir gjennomført med støtte fra Erasmus+, derfor er reise (opp til en viss sum fastsatt av Erasmus+), mat, opphold og annet materiale dekket, hvis ikke annet er oppgitt.

Du kan lese mere om hva internasjonale prosjekter er her.

Ønsker du å delta på prosjekt eller har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på mail: marit@shokkin.org Følg oss også på facebook for oppdateringer.

Her kan du se våre kommende prosjekter:

ESCAPE RADICALIZATION

Tid: 9.- 17. november 2018
Sted: Rustavi, Georgia
Antall deltagere fra Shokkin Group Norge: 3
Antall ledige plasser: 2
Type prosjekt: Opplæringskurs (traning course)

Escape Radicalization.png

Dette kurset samler 27 deltagere fra åtte land (Georgia, Estland, Tsjekkia, Ukraina, Danmark, Hviterussland, Belgia og Norge) for å utforske hvordan ‘escape/quest games’ kan brukes som et pedagogisk verktøy for å motvirke radikalisme og radikale holdninger. 

På prosjektet ‘Escape Radicalization’ fokuserer vi på å bygge empati, og å utvikle kritisk tenkning, kognitiv moderasjon og emosjonell motstandskraft gjennom å bruke quest/escape games som ett verktøy. ‘Escape/quest games’ er spesielt egnet for å jobbe med unge, fordi det involverer at et team jobber sammen for å fullføre utfordrende mentale, logiske og noen ganger fysiske oppgaver. Dette engasjerer og det er spennende, samtidig som man bygger empati med ulike karakterer, utvikler evne til kritisk tenkning, øker evne til samarbeid og gir rom for refleksjon og de-briefing som oppfølgning av tilegnet kunnskap. 

Dette prosjektet gir muligheten for å utforske nye, spennende og innovative metoder å jobbe med barn og unge på. Her møter du andre engasjerte ungdomsarbeidere, og sammen skal dere lære, prøve og feile og eksperimentere med disse metodene, så dere kan ta de i bruk etter endt prosjektet. Prosjektet gir også mulighet for å skape samarbeid på tvers av de deltagende organisasjoner, og mulighet til å skape lokale aktiviteter med Shokkin Group Norge. 

Prosjektet passer for de som jobber med barn og unge, og spesielt de som jobber med sårbare unge (unge fra lavinkomst familier, unge som tilhører minoritetsgrupper som f.eks flyktninger eller innvandrere, unge som har droppet ut fra skolen, unge med fysiske eller mentale vansker og lign.), og som ønsker å øke kunnskaper og kompetanser innenfor temaet på prosjektet. Deltagerne må være over 18 år og snakke nogenlunde godt Engelsk. 

Du kan lese mere om prosjektet og det faglige og praktiske i den offisielle infopacken.
Er du interessert i å være deltager så skriv til oss marit@shokkin.org eller fyll in søknadsskjema og send til oss. NY SØKNADSFRIST: 25.oktober 2018. 
Kontakt oss også gjerne hvis du har spørsmål eller lurer på noe. 

Ønsker du oppdateringer om kommende prosjekter kan du følge med her på siden. Du kan også følge oss på facebook, hvor vi slår alle prosjekter opp fortløpende.

Har du spørsmål eller ønsker du å være deltager så kan du alltid kontakte oss på: marit@shokkin.org, så finner vi ett prosjekt som passer for deg.