Internasjonalt

Noe av det som kanskje er aller mest spennende med Shokkin Group Norge, og noe vi er utrolig stolte av å kunne tilby våre medlemmer er at de har muligheten til å delta i forskjellige internasjonale prosjekter, skapt av og for ungdom. Disse prosjektene er en helt unik mulighet, bra for CV’en din, og en opplevelse for livet. Her lærer man utrolig mye, får reist til nye steder og møter mange spennende mennesker samtidig som man har det gøy!

29627984286_e0a4b673f6_k

Hva er ett internasjonalt prosjekt?

Som organisasjon samarbeider vi med våre partnerorganisasjoner rundt om i Europa og andre land om å tilby unge og ungdom muligheten for å delta i internasjonale prosjekter. Her vil man kunne reise rundt og besøke hverandres land og kultur, dele interesser, utvikle ideer sammen, lære av hverandre og ikke minst ha det gøy sammen. Samtidig som man alltid arbeider med et tema, som man lærer veldig mye om, og det er også fokus på hvordan og hvorfor man lærer. Vi har både gruppeutvelskinger for unge og kurs for de som jobber med barn og unge.

På de aller fleste prosjekter er alt dette helt gratis! Prosjektene støttes av Aktiv Ungdom og Erasmus+ programmet, derfor er mat, opphold, reise (refunderes opp til en viss sum fastsatt av Erasmus+) og annet nødvendig materiale på de fleste prosjektene dekket for alle deltagerne (noen prosjekter kan ha en liten deltageravgift). Det eneste man skal betale er 200 kr i administrasjonsavgift til organisasjonen. For å delta på prosjekter skal man være medlem i Shokkin Group Norge, det koster 100 kr for i året.

Vi har alltid mange spenennde prosjekter med ulike temar som våre medlemmer kan være med på. Du kan lese om kommende prosjekter og hvordan du kan bli deltager her. Du kan også alltid ta kontakt med oss, så finner vi ett prosjekt som passer for deg.

Les om noen av de forskjellige internasjonale prosjektene vi hittil har tatt del i her:

#ACTLAB – Creative Activism Laboratory (link til prosjektets blog)
Games 4 Learning
U.R.Banksy – Transforming Urban Realities
Get out!
Into the Wild
Rural Exchange: Supporting Youth Leaders
InvolveEM – Increasing the Local Impact of Organizations
PROJECTion: Boosting Competences of Youth Leaders
Our Voices From the Spray Cans: Expressing Ourselevs Thtough Street art and Graffiti
Tell a Different Story

IMG_0629

Tre typer internasjonale prosjekter

I Shokkin Group Norge har vi tre forskjellige typer internasjonale prosjekter vi fokuserer på, og som vi gjennomfører sammen med våre partnerorganisasjoner rundt om i Europa. Noen prosjekter er korte prosjekter med ca. en ukes varighet, mens andre prosjekter foregår over lengre tid. Noen prosjekter møtes man en gang, men andre prosjekter kan være kjede-prosjekter hvor man møtes flere ganger. Alle prosjektene har forskjellige temaer.

Dette er de tre typer prosjekter som Shokkin Group Norge i dag fokuserer på:

  • Gruppeutveksling er samarbeid med en eller flere ungdomsgrupper fra land i Europa eller naboregionene. Man skal være mellom 13-30 år, ofte er det beregnet på unge mellom 18-26 år. Gruppeutvekslingene er skapt spesielt av og for unge. De unge deltar aktivt både i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av utvekslingen. Det er en gruppeleder fra hvert land som har hovedansvaret, sammen med gruppelederne fra de andre landene. På en gruppeutveksling er det like stort fokus på kulturell utveksling som på selve emnet til prosjektet. Utvekslingen varer mellom 5-21 dager, med minimum 16 og maksimum 60 ungdommer
  • Opplæring for ungdomsarbeidere er beregnet for de som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Det finnes forskjellige typer opplæringsaktiviteter, for eksempel seminar, opplæringskurs og studietur. Man fokuserer på å tilegne seg faglig kunnskap og kompetanser innenfor emnet man jobber med. Det er profesjonelle trenere med i teamet som har ansvaret for det faglige innholdet. Varigheten kan variere, men det vanligste er ca. 5-10 dager.
  • Strategisk partnerskap er en fleksibel prosjekttype som dekker en rekke ulike former for samarbeid, og åpner for langsiktige prosjekter på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene. De kan ofte vare over flere år. Det kan være enkle prosjekter med to partnere på samme felt, eller komplekse med mange partnere fra ulike sektorer. Aktiviteten kan foregå lokalt, med virtuelt samarbeid.

29361508700_d7234457d7_n 29025905704_f1da21bc0a_n

Ikke-formell læring som metode

På alle våre prosjekter bruker vi ikke-formell læring som metode. Læringen skjer utenfor det formelle utdanningssystemet, og foregår i andre situasjoner og miljøer, og med andre metoder. For eksempel ved at deltagerne deltar aktivt, læringen er prosessorientert og ikke resultatorientert, tar utgangspunkt i deltagernes læringsbehov, og man lærer av og med hverandre. I disse prosjektene fokuserer man på å tilegne seg- og å utvikle kompetanser, man får økt kunnskap og ferdigheter, i tillegg til å bli mere bevisst på verdier og holdninger innenfor temaet man jobber med. I tillegg til at man lærer om både seg selv og andre, relasjoner mellom mennesker og andre kulturer. Det er klare mål for prosjektet og læringen, både for deltagerne, for organisasjonene som deltar og for lokalsamfunnet som er involvert. Man er opptatt av at læringen skal være inkluderende og interaktiv, og at deltagerne er aktivt involvert.

Ikke-formell læring-2

Tema for de internasjonale prosjektene

Alle prosjekter har ett tema som man arbeider med, dette kan være alt fra utvikling av distriktene, inkludering av minoriteter i samfunnet, idrett og helse, kunst og kultur, bekjempelse av hatprat og hvordan man kan bli mere aktiv i lokalsamfunnet, til helt enkle temaer som foto, entreprenørskap, gruppearbeid, graffiti, musikk osv.. Så temaene på prosjektene varierer og det kan egentlig være alt mulig. Det eneste kravet er at det skal være noe de unge har lyst til å engasjere seg i og ser ett behov for.

Ideer til internasjonale prosjekter

Det er opp til organisasjonene selv, i samarbeid med de unge, å utvikle, koordinere og gjennomføre prosjektene. Derfor er vi også veldig åpne for forslag og ideer om hva prosjektene kan handle om. Vi vil gjerne gjennomføre prosjekter som de unge har lyst til å delta i. Ta derfor kontakt med oss hvis du har en spesiell interesse eller ide som du har lyst til å dele med oss og lage prosjekt om.

14409468_10154604884744722_4308972748015038683_o

Erasmus + programmet

Disse prosjektene blir arrangert og gjennomført med økonomisk støtte fra Eramus+ programmet som administreres av blant andre Europakommisjonen (EU’s utøvende organ). Erasmus+ er EU’s program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I tillegg fokuseres det på ikke-formell læring, altså organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Erasmus+ programmet har et budsjett på 14,7 millioner euro fram til 2020. Du kan lese mere om Erasmus+ her.

Aktiv Ungdom- Norges nasjonalkontor for Erasmus+

I Norge er det Aktiv Ungdom som fordeler de økonomiske midlene fra Erasmus+ til disse prosjektene, og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er ansvarlig for administrasjonen av Aktiv Ungdom. Aktiv Ungdom er den delen av Erasmus+ programmet som støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom. Disse prosjektene kan for eksempel være frivillig arbeid, ungdomsutveksling (youth exchange), kurs, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og kurs for ungdomsarbeidere (training courses). Du kan lese mere om Aktiv Ungdom her.

Shokkin Group International

På de fleste av våre prosjekter samarbeider vi med våre partnere i nettverket Shokkin Group International. Dette gjør at vi kan garantere høy kvalititet på våre prosjekter for både deltagere og organisasjonene som er involvert. Du kan lese mere om Shokkin Group International her.

 IMG_3114

Har du spørsmål eller noe du lurer på i forbindelse med internasjonale prosjekter, eller du er interessert i å være deltager, ta kontakt med oss på: marit@shokkin.org

Du kan også finne kommende prosjekter og se hvordan du kan bli deltager her.