Our Voices From the Spray Cans: Graffiti og street art i Trysil

Our Voices From the Spray Cans er en ungdomsutveksling, som ble gjennomført i Trysil, 3.- 11. Desember 2016. Vi var tilsammen 30 unge fra seks forskjellige land som er deltagere på prosjektet og som tok turen til Trysil i desember. Hvert land er representert ved en organisasjon; Olemisen Balanssia ry fra Finland, Fundacja Instytut Spraw Rodziny fra Polen, NGO «Stella» fra Ukraina, YPEGeorgiaArmenian Youth League og Shokkin Group Norge. Prosjektet blir gjennomført med støtte fra Erasmus+ programmet og det norske nasjonalkontoret Aktiv Ungdom, og Trysil Kommune.

Formålet med prosjektet er å styrke de unges evner til å være aktive borgere i lokalsamfunnet. Vi ønsker å øke bevisstheten omkring viktigheten i å ta del i den offentlige debatt ved å ta et standpunkt og bidra med sin stemme, ved å presentere street art og graffiti i det offentlige rom som en mulighet for unge til å gjøre nettopp dette.

IMG_7111.jpg

Fra Action Day i Trysil. Foto: Marit Moberg

Dette var grunnen og formålet med å samle så mange engasjerte og spente unge en uke. Vi bruke tiden på å lære av hverandre, utveksle erfaringer og ideer, og ikke minst kunnskap og kompetanser innenfor street art og graffiti. Vi brukte også tid på å belyse viktige begreper så som aktivt medborgerskap, demokratisk medborgerskap, inkludering og mangfold, i tillegg til at vi ble introdusert til No Hate bevegelsen. (Du lese mere om lignende prosjekter knyttet til No Hate bevegelsen her). Vi belyste også forskjellige problemstillinger de unge mente var relevante i deres respektive land og lokalsamfunn, og senere kikket på mulige løsninger på disse problemstillingene. Vi prøvde å fokusere på finne gode strategier på løsninger som vi, som unge individer, kunne ta initiativ til og være en del av.

Her kan du lese litt om hva vi gjorde dag for dag, hvor Lene og Omar (to av de norske deltagerne) også deler sine erfaringer og tanker omkring prosjektet:

Dag 1: Bli kjent med hverandre og team-building
Første dagen på prosjektet her på Ljøratunet har vi brukt tid på å lære navn og bli kjent med hverandre. Vi har også hatt forskjellige navneleker og team-building aktiviteter, hvor vi fikk bryne oss på blant annet Mission (Im)possible. 25 oppgaver som skal løses på 1 time felles i gruppen.. Det kom mye morsomt og kreativt ut av dette, blant annet en egen poster, vintersanger på alle språk og en snømann-selfie. Vi har også hatt litt mere faglig opplegg med introduksjon om prosjektet, litt info om hva ikke-formell læring er og hva som skal skje videre i uken. -Og vi har ett spennende program foran oss!

PC042948.jpg

Mission (Im)possible første dag. Foto: Lukasz Rogowski

Omar synes det var en veldig fin start på uken sammen: Første dagen var det veldig spennende å treffe alle andre deltagerne fra prosjektet og bli kjent med de.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Snømann-selfie. Foto: Lukasz Rogowski

Dag 2: Belyse aktuelle problemstillinger og finne løsninger
Denne dagen ble brukt på å belyse forskjellige problemstillinger vi som unge mener eksisterer i våre respektive land og lokalsamfunn. Vi delte erfaringer gjennom gruppearbeid og presentasjoner, både i landegrupper og på tvers av land. Vi hadde også rollespill, og høydepunktet var nok «Forum teater». Vi simulerte forskjellige situasjoner, og vi fikk lov til å påvirke utfallet i de forskjellige teaterstykkene, og dermed komme med forskjellige løsninger på problemstillingene. Det kom der mange morsomme episoder ut av, og veldig spennende å lære om og av hverandre. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forum Teater. Foto: Lukasz Rogowski

Om kvelden hadde sosialt arrangement med det som er et fast innslag på de fleste prosjekter, og som for mange er et av høydepunktene, nemlig ‘Intercultural evening’. Her presenterer alle deltagerne sine respektive land, ved å dele litt av sin kultur, mat og drikke fra sitt land. Vi ble også presentert for forskjellige former for street art og graffiti fra hvert land. Senere delte vi både musikk, dans, drikke og andre festiligheter med hverandre til utover de sene nattetimer…

Dag 3: Finne felles løsninger og graffiti som kunstform
Vi startet med å jobbe i grupper for å finne mulige løsninger på problemstillingene vi belyste i går, i tilleg til at vi fokuserte på hva vi som individer og unge kunne bidra med, gjennom å være aktive borgere. Vi diskurte begrepet aktivt medborgerskap: Hva er det? Hva betyr det? Hvem kan være en aktiv medborger? Hvordan kan man være en aktiv medborger? Det vi kom fram til var, at alle kan være aktive medborgere, og at man kan bidra med det man vil, ut fra hvilket utgangspunkt man har. Og at det viktigste er at man gjør noe man brenner for og egansjerer seg i. Et veldig fint utgangspunkt å ta med seg videre inn i prosjektet, og det vi skal drive med videre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Presentasjon av løsnings-treet. Et verktøy for å kikke på mulige løsninger som vi brukte for å bli mere bevisst på hva vi kan gjøre. Foto: Lukasz Rogowski

Siste del av dagen kom vi endelig i gang med det vi alle har ventet på: graffiti. Vi har noen skikkelig kule og dyktige graffiti artister med i gruppen som presenterte sitt arbeid. Videre fortalte de litt om historen og filosofien bak og om forskjellge stiler innenfor graffiti-kunst. Det vart utrolig spennende å se det de andre deltagerne hadde gjort, deres flotte kunstverker, og ikke minst hva det betydde for dem og hva som var budksapet og tanken bak. 

IMG_7089.jpg

Deltagerne holder presentasjon om graffiti. Foto: Marit Moberg

Om kvelden hadde «Story-telling night», og Lene forteller hvordan hun opplevde dette: Gjengen samlet seg for å fortelle hverandre historier som smått og stort – om graffiti, reiser, andre prosjekter de har deltatt i og eksorsisme! De som ville fikk dele det de ville med resten av gruppen, og flere brukte anledningen til å fortelle kom graffiti i deres respektive land. Vi fikk sett eksempler på hvordan byer i Finland utsmykker sine ellers så grå og kjedelige vegger, offentlige strøm-bokser og murer med fargerik kunst. Vi fikk også høre om den gangen en av dem fikk en forespørsel om å «sprite opp» logoen til Odins Soldater – og fikk også se det glimrende resultatet (selv om dette ikke var helt slik som soldatene hadde sett det for seg) En av deltakerne våre fra Syria viste oss også hvordan graffitien, og bruken av den, har endret seg i hans hjemland siden krigen startet i 2011. Fra å gå fra korte slagord og skriblerier på veggene, til store, oppløftende og hjerteskjærende kunstverk i ruinene. Vi fikk også blitt med på en haiketur til Island, før vi avrundet med et lite foredrag om eksorsisme.

Dag 4: Graffiti workshop og utflukt til Trysil.
Denne dagen var en veldig spennende dag, med både praktisk graffiti workshops og utflukt til Trysil sentrum, bygda.

Vi startet dagen med graffiti workshops som var forberedt av noen av deltagerne som hadde erfaring med dette. Det var introduksjon til graffiti, og hvordan man praktisk går fram for å skrive bokstaver, lage stensiler og andre kreative måter man kan drive graffiti på. Vi lærte av hverandre og spesielt deltagerne som er erfarne og dyktige graffiti-artister delte av deres kunnskap om emnet med de andre deltagerne. Omar forteller: I dag har vi hatt workshops som handlet om historien om graffiti, og hvordan det er i dag, tillegg prøvet vi å tegne graffiti selv med veiledning av de som gjør det som er profesjonelle graffitiaertister til daglig.

PC073174.JPG

Keti fra Gergia øver seg på bokstaver. Foto: Lukasz Rogowski

Etter lunsj dro vi til bygda for å sjekke ut stedene vi skal spraye graffiti og lage installasjon og utforsket bygda vår. Deltagerne fra Armenia, Georgia, Finland, Ukraina og Polen fikk forskjellige oppgaver de skulle løse, og måtte derfor besøke en rekke steder og prate med tryslinger. De fikk forskjellige oppgaver de skulle løse, hvor de måtte rundt å møte og prate med tryslingene og besøke forskjellige steder. Vi møttes alle tilslutt på Bøes, hvor vi spise kjempegod pizza. Etter maten dro vi til Bar Trysil- Fladhagen, her var det veldig koselig og god stemning. Vi hadde en hyggelig stund her, før vi tok bussen «hjem» til Ljøratunet igjen.

15337386_1260618343977555_8688965142582502635_n

Deltagerne fikk i oppgave å finne brunost. Foto: Grigor Hakobyan

15390780_10211008676189415_5974559790742708658_n

Deltagerne fikk også i oppgave og ta bilde med Trysil-reklame. Foto: Tomi Rajala

Dag 5: Forberedelse til Action Day og juleverksted i Ljørdalen. 
Dette var en fryktelig produktiv og artig dag. Vi har forberedt graffitien vi skal lage i bygda OG hatt juleverksted på Sion i Ljørdalen.

Den første del av dagen viste hvilken flott gruppe av unge mennesker som var samlet på dette prosjektet. Vi skulle sammen forberede både graffiti og installasjon til neste dag. Alt dette gjorde vi en gruppe på 30 mennesker, som alle hadde ulike ideer, ønsker og erfaringer. Vi jobbet hardt, diskurterte, lyttet til hverandre, utvekslet erfaringer og utviklet på hverandres kreative ideer. Denne prosessen resulterte i et felles prosjekt for hva vi skulle den neste dag. Ideene var klare, enigheten var stor og tilfredheten tilstedeværende. Så var det bare å starte på det praktiske, printe motiver, lage skisser, skjære stensiler, kutte treverk og så videre. Alle jobbet med hver sine små oppgaver, som sammen utgjorde vårt felles prosjekt med graffiti og installasjoner, som skulle fullføres den neste dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brainstorming i grupper. Foto: Lukasz Rogowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hele gruppen samlet for å diskuetere motivet for graffitien. Foto: Lukasz Rogowski

Om kvelden hadde vi forberedt juleverksted som Lene forteller her om: Torsdag kveld inviterte vi ljørdølene på internasjonalt juleverksted i det gamle misjonshuset Sion midt i Ljørdalen. Ungdommene i prosjektet var langt inne i planleggingen av graffitien og gatekunsten de skulle til Innbygda å lage dagen etter, men de fant likevel tid til å planlegge både fire forskjellige stasjoner, et kort foredrag fra hvert av de forskjellige landene og en presentasjon av noen graffiti piecer som deltakerene hadde laget tidligere. De som kom på juleverkstedet fikk prøve å skjære ut sjablonger, lage julekort, tegne på sjablonger som deltakerne skulle bruke i sin gatekunst dagen etter, og på å prøve sprayboksene våre ute! I tillegg så stilte eierne av Sion opp med salg av kaffe og kaker, drops og vafler, og de passet på at ingen forlot Ljørdalen uten å ha smakt på brunost først!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra juleverkstedet hvor de lokale og deltagerne på prosjektet fikk møte hverandre. Foto: Lukasz Rogowski

Dag 6: ACTION DAY! – Street art og graffiti i Trysil sentrum
Vi kom vi frem til den store happeningen for prosjektet, noe vi hadde gledet oss veldig til; Action Day! -dagen hvor vi endelig skulle ut på gata og vise folk hva vi kan og hva vi har lært. Vi har nemlig fått tillatelse av Trysil kommune til å dekorere undergangen ved riksveg 26, mellom Rema 1000 og Kiwi, og lage en installasjon på prestegårdsjordet ved biblioteket. Som sagt så gjort!

Omar forteller hvordan  han opplevde dagen: Action day var vel den beste dagen på hele prosjektet, fordi alle våre ideer kommer ut gjennom bildene, pluss at lokalbefolkningen gav oss mange positive tilbakemeldinger. De synes det var veldeig artig at det skjer noe med denne veggen.

img_7116

Arbeidet er i gang og samarbeidet er tilstedeværende. Foto: Marit Moberg

I minusgrader, full av mot, og med både halvferdige og ferdige ideer tok vi fatt på oppgavene med stor fornøyelse. Etter dagen i går var vi godt forberedte på det som skulle skje. Vi startet arbeidet, og det var en fornøyelse og en fryd å se hvordan gruppen fungerte sammen og hvor godt samarbeidet var. Vi var fordelt på to grupper, en gruppe jobbet med installasjonen og den støreste gruppen jobbet med graffitien. Alle var med, alle deltok og alle hjalp hverandre. Fargene tok form og dannet motiver, og litt etter litt utviklet det seg til ferdige resultatet. Jo mere vi jobbet med det, jo flere farger som kom på og jo mere vi fikk finpusset det, jo mere fornøyde ble vi. Det viktigste for oss var at det ble ett motiv som representerte oss alle sammen, hele gruppen. Og at vi fikk kommet ut med et budskap og dele noen av våre visjoner og ønsker for verden, og for Trysil som lokalsamfunn. Dette var vi enige om at vi har lykkes med. 

img_7121

Motovet begynner å ta form. Foto: Marit Moberg

Hvis du ikke har sett resultatet og det flotte kunstverket, så synes jeg  du skal ta deg en titt. Vi håper du liker det. Vi er i hvertfall strålende fornøyd med resultatet! 

På kvelden ventet en overraskelse til deltagerne; kanefart hos Trysil Hestesenter. Det ble veldig godt mottatt. Utrolig koselig var det, og en kjempefin og annerledes opplevelse som ble satt stor pris på. En perfekt avslutning på en lang, spennende, innholdsrik og kald dag.

15403874_1396586537019560_8592921249388577034_o

Kanefart hos Trysil Hestesenter var nytt og eksotisk for de fleste deltagerne. Foto: Musya Queburia

Dag 7: Hva skjer videre, evaluering og avslutnings-seremoni
Siste dagen på prosjeket ble brukt på å snakke om hva som skal skje etter at vi har forlatt Trysil, vi har evaluert prosjektet og selvfølgelig en avslutningssermoni.

Lene forteller om dagen: Etter at vi var ferdig med å dele all kunsten vår med både Ljørdalen og Innbygda, så brukte vi deler av lørdagen på å lære om hvordan deltakerne selv kan sette i gang egne prosjekter! Vi fikk en innføring i forskjellige måter og steder vi kunne søke om prosjektmidler, før vi satte i gang en brainstorming rundt hvilke prosjekter vi ellers kunne ha tenkt oss. Den ene gode idéen etter den andre dukket opp! Alt fra et nytt prosjekt om graffiti, et som omfatter sosiale medier, et utendørsprosjekt og til et kulturfestival-prosjekt! Så hold øynene åpne for nye prosjekter fra oss i Shokkin group og vennene våre!

PC042929.jpg

Gode venner. Foto: Marit Moberg

Den siste kvelden ble brukt på en helt spesiell avslutningssermoni, som inkluderte hilsener til hverandre, visning av video laget av deltagerne, sentimentale taler med tilhørende gruppeklemmer, utdeling av youthpasses (sertifikat som bevis på deltagelsen på prosjektet) og ikke minst en god fest til slutt med musikk, dans og tårevått farvel. De første deltagerne dro avsted allerede kl. 03.30 mens festen ennå var i gang. Neste morgen dro resten av deltagerne…

Omar oppsummerer hvordan prosjektet har vært for han: Our Voices From the Spray Cans har vært et trivelig prosjekt jeg har vært med på. Jeg synes det vært veldig fint å samle 30 unge fra seks ulike land som skal jobbe sammen. I denne sammenheng lærte jeg mer om mennesker og forskjellige kulturer. Den største opplevelse var å lage graffiti på veggen I Trysil etter jobben var gjort, var vi trøtte, men lykkelige.

Utrolig hva man kan nå på bare en uke!

OVFSC - group photo in Trysil (Łukasz Rogowski).JPG

Our Voices From the Spray Cans- gjengen! Foto: Bussjåfør Olav

Du kan lese mere om prosjektet og Shokkin Group Norge på vår facebook side her.

Du kan lese mere om Aktiv Ungdom, Norges nasjonalkontor for Erasmus+ her.

Internasjonal juleverksted i Ljørdalen!

Den 8. desember vil prosjektgruppa «Our Voices From The Spray Cans»
invitere til en hyggelig førjulskveld  på Sion i Ljørdalen!

15293331_10154604428390853_73337020_o

Gruppa, som består av 30 deltakere fra 6 forskjellige land, bor på Ljøratunet fra den 3. til den 11. desember. De skal i løpet av denne uka jobbe med hvordan man som ung kan få en stemme i samfunnsdebatten gjennom graffiti og street art, og de skal selv jobbe med å utvikle sin kompetanse og holdninger som gjør dem rustet til å være med på å utvikle sine egne lokalsamfunn.

Vi ønsker å invitere både lokale og turister til et internasjonalt juleverksted der deltakerne på prosjektet vil lede forskjellige juleworkshops på Sion. Her vil alle finne noe de kan være med på uansett alder! Klikk her for å komme til Facebookeventen.

Dere vil også få kort en presentasjon om hva Shokkin Group Norge egentlig er, litt informasjon om hva akkurat dette prosjektet handler om , og hvilke andre muligheter det er for aktive ungdommer i Trysil, Norge og Europa.
Det vil i tillegg bli salg av kaffe, saft og kaker og tid til å mingle med både gamle og nye bekjente!

hateisnotourfate

🌍 Inne på Sion vil det også være mulighet for å se og by på bilder fra auksjonen vår! Du kan også se siden og by allerede nå:
https://www.facebook.com/telladifferentstorybildeauksjon/ 🌍

 

 

Our Voices From the Spray Cans: Vi søker deltagere til nytt kult prosjekt.

screen-shot-2016-09-30-at-10-15-28  screen-shot-2016-10-02-at-22-42-54

Shokkin Group Norge søker deltagere til et nytt superspennende prosjekt. Our Voices From the Spray Cans: Expressing Ourselves Through Street art and Graffiti er en ungdomsutveksling som vil foregå i Trysil, Norge 3. -11. Desember 2016, og handler om street art og graffiti. Men det er også mye mere enn det, prosjektet handler om at du som deltager kan lære mere om aktiv deltagelse og det å ta del i det sosiale og kulturelle liv ved å utrykke deg kunstrerisk og kreativt med street art og graffiti som virkemidler. Vi ønsker å involvere de unge til å være med å utforme det offentlige rom, og dermed også være med å påvirke samfunnsdebatten på en måte som passer de unge. Her er det både rom og plass til å utfolde seg på de premisser og på den måten man har lyst til.

Our Voices From the Spray Cans: Expressing Ouselves Through Street art and Graffiti er et prosjekt som samler 30 unge fra seks forskjellige land som møtes for å bli kjent med hverandre og hverandres kultur, og i tillegg jobbe med temaet for prosjektet, nemlig deltagelse, street art og graffiti. Landende som deltar i prosjektet er Polen, Finland, Ukraina, Armenia, Georgia og Norge, og det vil være fem deltagere fra hvert land. Metodene vi bruker under slike prosjekter er ikke-formell læring, og det blir workshops, debatter, gruppearbeid, lek og morro, mye kreativitet og å prøve ting i praksis, i tillegg til at man får litt fritid innimellom. Det blir også sosialt opplegg om kveldene.

Det er Shokkin Group Norge som er koordinatorer og vertsorganisasjon for prosjektet, og vi søker flere unge til å ta del i prosjektet, både som deltagere, men også gjerne til å være med å planlegge prosjektet. Du bør helst være mellom 18-26 år, og være intererest i, eller ha lyst til, å lære om emnet, og en interesse i å lære om andre kulturer. Hvis du har erfaring med street art, graffiti eller annen type kunst vil vi sterkt anbefale seg å søke, men har du ikke erfaring (det kommer du til å få!) er du likevel meget velkommen til søke, da vi gjerne vil inkludere alle unge i prosjektet. Det er lagt opp til at alle kan delta uansett hvilken erfaring man har fra før, men du bør være åpen og villig til å lære, og være villig til å utvikle deg selv. Dette er en utrolig spennende mulighet for å møte andre unge fra forskjellige kulturer, hvor man får lov til å være kreativ og skape noe sammen. Her er det plass både til kunstrerisk utfoldelde, personlig utvikling, og selvgølgelig mye morro sammen med de andre deltagerne.

hateisnotourfate

Prosjektet er en del av Erasmus+ programmet, og det er derfor gartis for alle deltagere å være med, det eneste du må gjøre er å betale 100 kr i medlemsskap hos Shokkin Group Norge. Hvis du vil vite mere om Erasmus+, ikke-formell læring og internasjonale prosjekter kan du lese mere her.

Høres det spennende ut og kunne du tenke deg å være med, så skriv til oss eller fyll ut søknadskjema med det samme. Søknaden kan du skrive på engelsk eller norsk, og sende til Shokkin Group Norge. Frist for å søke er 24. Oktober, (DET ER FORTSATT PLASSER LEDIG, SÅ DU KAN FIORTSATT SØKE). Her finner du søknadskjema: ovfsc-application-form.

Ønsker du mere informasjon om innholdet i prosjektet, det praktiske og det faglige, så finner du det her: our-voices-from-the-spray-cans-infopack

Hvis du har lyst til å kontakte oss, høre mere om prosjektet og organiasjonen, eller du har spørsmål, så skriv til oss på: maritmob1@gmail.com.