SPØRSMÅL OG SVAR

 

Hvem er vi? 

Shokkin Group Norge er en nystartet non-profit organisasjon fra Trysil basert på frivillig arbeid av og for unge og ungdom. Shokkin Group Norge består i dag av ca. 30 medlemmer fra rundt om i Norge med forskjellig bakgrunn og interesser, og vi gleder oss til å bli flere.thumb_transparentblack_1024

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter unge og ungdom i alle aldre som har lyst til å engasjere seg for sitt lokalsamfunn, og som også er interessert i å ta del i internasjonale prosjekter. Unge som er nysgjerrige på å reise, oppleve nye kulturer, mennesker og en ny måte å lære på. I tillegg ser vi etter unge som har lyst til å utvikle seg selv og bli mere bevisst på sitt eget potensiale. Vi søker unge som har lyst til å være aktive samfunnsborgere og som ønsker å bidra positivt til både den globale verden og sitt eget lokalsamfunn.

Hvilke muligheter har jeg i Shokkin Group Norge?

Du har mulighet til å være med på:

  • Internasjoale gruppeutvekslinger for unge og ungdom
  • Internasjonale opplæringskurs for ungdomsarbeidere
  • Internasjonale strategiske partnerskap, som er langsiktig samarbeid på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene

Du kan lese mere om dette her, og se kommende internasjonale prosjekter her.

Vi har hatt flere lokale arrangementer i Trysil, som en del av våre internasjonale gruppeutvekslinger. I fremtiden har vi lyst til å skape flere lokale aktiviteter og kreative prosjekter. Du kan lese mere om dette her.

screen-shot-2016-11-21-at-11-29-24

Avisartikkel i Lokal-Avisa i Trysil fra et lokalt arrangement.

Hva er ikke-formell læring?

I våre lokale og internasjonale prosjekter bruker vi ikke-formell læring som metode. Ikke-formell læring er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet, og læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. For eksempel ved at deltagerne deltar aktivt, læringen er prosessorientert og ikke resultatorientert, tar utgangspunkt i deltagernes læringsbehov, og man lærer av og med hverandre. Vi mener at det er gøy å lære, og at det er mange forskjellige måter å lære på. Det finnes mange metoder innenfor ikke-formell læring som vi bruker på våre prosjekter.

Ikke-formell læring-2

Hva er Erasmus+?

Erasmus+ er EU’s program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og har et budsjett på 14,7 millioner euro fram til 2020. Du kan lese mere om Erasmus+ her.

skjermbilde-2017-02-07-kl-17-31-42

Hva kan jeg få ut av disse internasjonale prosjektene?

Du tilegner deg nye læringsmetoder, og får muligheten til å lære fra deg. Hvert prosjekt har ett tema, som du kommer til å lære veldig mye om. Du kan også delta og skape egne lokale og internasjonale prosjekter, du får nye venner  og bekjentskaper fra andre land, et internasjonalt nettverk, muligheten til å reise gratis eller for en billig penge og oppleve land og kulturer på en helt unik måte.

Må jeg være flink i Engelsk for å delta på internasjonale prosjekter?

Nei, du behøver ikke å være flink til å snakke engelsk. Noe av målet med å være deltager på prosjektene er nettopp å forbedre både muntlige og skriftlige engelskferdigheter. Vår erfaring er at man ofte har bedre ferdigheter enn det man tror, hvis man bare får muligheten til å prøve seg.

Hvordan søker jeg?

Hvert prosjekt har eget søknadskjema. Følg med her på bloggen og på vår facebookside. Du kan også ta kontakt med oss på mail: marit@shokkin.org eller på facebooksiden vår.

Hvor mye koster det?

Medlemsavgiften i Shokkin Group Norge er 100 kr i året. Som medlem kan du delta på våre prosjekter. Gruppeutvekslinger er som oftest gratis å delta på, ettersom reisen, kost og opphold er dekket av Erasmus+ programmet. På opplæringskurs kan det likevel noen ganger være en liten deltageravgift på mellom 100 og 300 kr. På alle våre internasjonale prosjekter er det en administrasjonsavgift på 200 kr. Du betaler dermed nesten ingenting for en kjempeopplevelse, ofte med reise til et annet land.

Kan jeg kombinere disse prosjektene med jobb og skole?

Alle prosjektene vi er med på kan fint kombineres med både jobb og utdanning. Du bestemmer selv hvor mye du vil og kan bidra, og på hvilke av våre gruppeutvekslinger og opplæringskurs du har lyst til å delta på. Finn ett prosjekt som passer ditt tidsskjema og si fra til oss.

cropped-cropped-img_31355.jpg

Hva binder jeg meg opp til?

Det er helt opp til deg selv. Du kan velge å være med på både lokale og internasjonale prosjekter. Er du deltager på en gruppeutveksling eller opplæring for ungdomsarbeidere forventer vi ikke annet enn at du fullfører oppholdet og gjennmfører de ting som ble avtalt på forhånd i forbindelse med prosjektet (det kan være å skrive en rapport eller ett bloginnlegg eller arrangere en lokal aktivitet), men vi håper at prosjektet gir deg inspirasjon og motivasjon til å bli med videre.

Betyr det at vi vil at Norge skal bli medlem i EU?

Nei, vi er politisk uavhengige, men våre internasjonale prosjekter blir ofte dekket med midler fra EU.

Hvilke samarbeidspartnere har vi?

Vi samarbeider både med aktører lokalt og internasjonalt:

Hva er Shokkin Group International?

Shokkin Group International er ett nettverk som består av 15 ungdomsorganisasjoner fra 15 forskjellige Europeiske land, (dette har nå økt til 18 organisasjoner) med samme mål om å forbedre kvaliteten på ungdomsarbeid  og bli best i Europa. Vi skaper pålitelig partnerskap med hverandre for å kunne oppnå en positiv sosial påvirkning og sikre best mulig kvalitetsikring av våre prosjekter. For mere informasjon om Shokkin Group International, besøk shokkin.org

SGN del av SGI

Hvor kan jeg finne mere info om Shokkin Group Norge?

Det er mye informasjoan tilgjengelig om Shokkin Group Norge her på bloggen, vår facebookside og instagramkonto. Kommende prosjekter kan du finne her. Du kan lese mere om det norske kontoret for Erasmus+, Aktiv Ungdom her. Du kan også skrive til oss enten på mail: marit@shokkin.org eller på facebooksiden vår.

cropped-cropped-29678123456_9bc191300b_k1.jpg