SPØRSMÅL OG SVAR

 

Hvem er vi? 

Shokkin Group Norge er en non-profit organisasjon fra Trysil basert på frivillig arbeid av og for unge og ungdom. Shokkin Group Norge består i dag av ca. 30 medlemmer i alderen 18- 35 fra rundt om i Norge med forskjellig bakgrunn, interesser ønsker. Vi er basert i Trysil, men har medlemmer fra mange steder i Norge. Som organisasjon har vi mange samarbeidsorganisasjoner rundt om i Europa og er en del av det internasjonale nettverket Shokkin Group International.thumb_transparentblack_1024

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter unge og ungdom i alle aldre som har lyst til å engasjere seg for sitt lokalsamfunn, og som også er interessert i å ta del i internasjonale prosjekter. Det kan være unge som er nysgjerrige på å reise, oppleve nye kulturer og mennesker og en ny måte å lære på. Det kan være unge som har lyst til å utvikle seg selv og bli mere bevisst på sitt eget potensiale. Eller det kan være unge som har lyst til å være aktive samfunnsborgere og som ønsker å skape forandring både i den globale verden og i sitt eget lokalsamfunn. Vi ønsker at du er engasjert og har lyst til å bidra positivt til samfunnet.

Hvilke muligheter har jeg i Shokkin Group Norge?

Det finner mange muligheter med Shokkin Group Norge, både lokalt og internasjonalt. Vi arrangerer aktiviteter og prosjekter som organisasjon, og oppfordrer også våre medlemmer til å realisere sine ideer. De fleste muligheter stoppes kun av din egen fantasi, så lenge de samsvarer med våre verdier.

Internasjonalt har du mulighet til å være med på:

  • Gruppeutvekslinger for unge og ungdom
  • Opplæringskurs for ungdomsarbeidere
  • Sosiale arrangementer og møter med våre partnerorganisasjoner

Du kan lese mere om dette her, og se kommende internasjonale prosjekter her.

Lokalt har du mulighet til å være med på:

  • Internasjonale prosjekter vi arrangerer i Norge for våre samarbeidspartnere i Europa
  • Workshops, kurs og arrangementer innenfor ulike temaer
  • Sosiale møter med medlemmer
  • Å skape egne ideer sammen med oss

I fremtiden har vi lyst til å skape flere lokale aktiviteter og kreative prosjekter. Du kan lese mere om dette her.

screen-shot-2016-11-21-at-11-29-24

Avisartikkel i Lokal-Avisa i Trysil fra et lokalt arrangement.

Hva er ikke-formell læring?

Vi legger vekt på nytenkende og innovative metoder i vårt arbeid. I våre lokale og internasjonale prosjekter bruker vi ikke-formell læring som metode. Ikke-formell læring er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet, og læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. Dette gjøres ved at deltagerne deltar aktivt, læringen er prosessorientert og ikke resultatorientert, den tar utgangspunkt i deltagernes behov, og man lærer av og med hverandre. Vi mener at det er gøy å lære, og at det er mange forskjellige måter å lære på. Det finnes mange metoder innenfor ikke-formell læring som vi bruker på våre prosjekter, f.eks.: spill, lek, gruppeoppgaver, friluftsliv, samtaler, øvelser, utveksling av erfaringer osv. Engasjement og læringsglede er viktig for oss!

Ikke-formell læring-2

Hva er Erasmus+?

De fleste av våre internasjonale prosjekter støttes av Erasmus+. Erasmus+ er EU’s program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og har et budsjett på 14,7 millioner euro fram til 2020. Du kan lese mere om Erasmus+ her.

skjermbilde-2017-02-07-kl-17-31-42

Hva kan jeg få ut av disse internasjonale prosjektene?

Du tilegner deg ny kunnskap, ferdigheter, holdninger, verdier og erfaringer. I tillegg vil du oppleve mestring, læringsglede og få nye venner. Du vil oppdage nye læringsmetoder, og får muligheten til å lære fra deg. Hvert prosjekt har et tema, som du kommer til å lære veldig mye om, i tillegg til at du får utviklet din kunnskap om andre kuluturer og forbedrer dine interkulturelle, og kommunikative ferdigheter. Du lærer å arbeide og samarbeide med andre mennesker og du lærer om deg selv. Du kan også utvikle ideer og skape egne lokale og internasjonale prosjekter, du blir kjent med sivilsamfunnet utenfor Norge og får et internasjonalt nettverk. Du får muligheten til å reise gratis eller for en billig penge og oppleve land, kulturer og mennesker på en helt unik måte.

Må jeg være flink i Engelsk for å delta på internasjonale prosjekter?

Nei, du behøver ikke å være flink til å snakke engelsk. Noe av målet med å være deltager på mange av prosjektene er nettopp å forbedre både muntlige og skriftlige engelskferdigheter. Vår erfaring er at man ofte har bedre ferdigheter enn det man tror, hvis man bare får muligheten til å prøve seg. Når det er sagt er alle prosjekter ulike, og er du i tvil, spør oss.

Hvordan søker jeg på internasjonale prosjekter?

Hvert prosjekt har eget søknadskjema. Det finner du som oftest sammen med utlysning av prosjektet. Følg med her på bloggen og på vår facebookside. Du kan også ta kontakt med oss på mail: marit@shokkin.org eller på facebooksiden vår.

Hvor mye koster det å være med?

Medlemsavgiften i Shokkin Group Norge er 100 kr i året. Som medlem kan du delta på våre prosjekter. Gruppeutvekslinger er som oftest gratis å delta på, ettersom reisen, kost og opphold er dekket av Erasmus+ programmet. På opplæringskurs kan det noen ganger være en liten deltageravgift på ca. 100 og 500 kr, men ellers er både reise, kost og losji dekket. Du betaler dermed nesten ingenting for en kjempeopplevelse, ofte med reise til et annet land. På våre lokale prosjekter varierer det, men vi prøver alltid å gjøre det så billig som mulig for at det skal være mest mulig inkluderende.

Kan jeg kombinere disse prosjektene med jobb og skole?

Alle prosjektene vi er med på kan fint kombineres med både jobb og utdanning. Du bestemmer selv hvor mye du vil og kan bidra, og på hvilke av våre gruppeutvekslinger og opplæringskurs du har lyst til å delta på. Finn ett prosjekt som passer ditt tidsskjema og si fra til oss. Alle lokale arrangementer og møter er frivillig og delta på, men vi håper selvfølgelig du har lyst til å komme.

cropped-cropped-img_31355.jpg

Hva binder jeg meg opp til?

Det er helt opp til deg selv. Du kan velge å være med på både lokale og internasjonale prosjekter. Er du deltager på en gruppeutveksling eller opplæring for ungdomsarbeidere forventer vi at du fullfører oppholdet og gjennmfører de ting som ble avtalt på forhånd i forbindelse med prosjektet (det kan være å skrive en rapport eller ett bloginnlegg eller arrangere en lokal aktivitet/workshop eller på andre måter følge opp kurset/utvekslingen), men vi håper at prosjektet gir deg inspirasjon og motivasjon til å bli med videre.

Betyr det at vi vil at Norge skal bli medlem i EU?

Nei, vi er politisk uavhengige, men våre internasjonale prosjekter blir ofte dekket med midler fra EU.

Hvilke samarbeidspartnere har vi?

Vi samarbeider både med aktører lokalt og internasjonalt:

Hva er Shokkin Group International?

Shokkin Group International er ett nettverk som består av 15 ungdomsorganisasjoner fra 15 forskjellige europeiske land med samme mål om å øke kvaliteten på ungdomsarbeidet og de prosjektene vi er involvert i. Nettverket består av organisasjoner og trainers/kursledere. Vi skaper pålitelig partnerskap med hverandre og deler erfaringer og ressurser for å kunne oppnå en positiv sosial påvirkning og sikre best mulig kvalitet på våre prosjekter. For mere informasjon om Shokkin Group International, besøk shokkin.org. På de aller fleste av våre internasjonale prosjekter samarbeider vi med en eller flere partnere fra Shokkin Group International.

Vi ser på oss selv som en internasjonal familie og har knyttet nære vennskap på tvers av land og kulturer. #shokkinfamily

SGN del av SGI

Hvor kan jeg finne mere info om Shokkin Group Norge?

Det er mye informasjoan tilgjengelig om Shokkin Group Norge her på bloggen, vår facebookside og instagramkonto. Info om kommende prosjekter og utlysning av disse finner du her. Du kan lese mere om det norske nasjonalkontoret for Erasmus+, Aktiv Ungdom her. Du kan lese mere om våre partnerorganisasjoner og Shokkin International her og her. Du kan også skrive til oss enten på mail: marit@shokkin.org eller på messenger via facebooksiden vår.

Det aller beste er å bli med, så kan du både se og oppleve hvordan vi jobber, hvem vi er og hva vi driver med!

Har du andre spørsmål kan du skrive til oss her:

cropped-cropped-29678123456_9bc191300b_k1.jpg