Manual for gruppeledere i utvekslinger

På kurset Lead it Like You Mean it som vi arrangerte i Branbu i sommer, med 24 ungdomsarbeidere fra hele Europa, jobbet vi med lederrollen og hvordan man kan skape gode læringsaktiviteter for barn og unge i en ikke-formell læringssituasjon. Vi hadde spesielt fokus på det å være gruppeleder på internasjonale utvekslinger, og de oppgavene og utfordringene man da kan møte. Basert på innholdet i kurset har vi laget en manual som nye gruppeledere kan bruke i rollen.

Leader's Support Manual

Lead it Like You Mean it er et samarbeidsprosjekt med vårt internasjonale nettverk Shokkin Group International, og finansieres av Aktiv Ungdom og Erasmus+.
Innhold og design av manualen er utarbeidet av Pavel Vassiljev og Olalla Gonzales. 

 

LEADER’S SUPPORT MANUAL

Manualen forklarer enkelt og forståelig hva en gruppeutveksling er og hva som er de konkrete arbeidsoppgavene til en gruppeleder er. Den fungerer godt som en veileder, og tar gruppelederen med på hele prossessen fra planlegging, gjennomføring og implementering av utvekslingen, til evaluering og oppfølging. Manualen gir også tips og triks, gode eksempler og forespeiler mulige utfordringer du som leder kan møte. Den gir tips til hvordan man kan være en god leder, hvordan man kommuniserer effektivt og hvordan man skaper gode læringsarenaer for unge.

Manualen kan også brukes av alle som har en lederrolle i arbeidet med barn og unge.

Leaderss upport mnual youth exchanges.png


Hva er Erasmus+ og Aktiv Ungdom?

For mange kan manualen være nyttig informasjon hvis man ønsker å søke om støtte til egne gruppeutvekslinger. Manualen tar utgangspunkt i gruppeutvekslinger som finansieres av Erasmus+, men hva er egentlig Erasmus+?

Erasmus+ er EU’s program for utdanning, kurs, unge og sport i Europa. Generell infomasjon om Erasmus+ programmet finner du her, men denne nettsiden er ikke så lett å finne rundt i. Hvis man ønsker å skape egne prosjekter anbefaler vi å ta kontakt med Aktiv Ungdom, som er det norske nasjonalkontoret til Erasmus+. Aktiv Ungdom er en norsk støtteordning for unge (13-30) og ungdomsarbeidere. De har mye nyttig informasjon og kan hjelpe deg i gang og gi deg veiledning. Nettsiden til Aktiv Ungdom finner du her.

Du kan også ta kontakt med oss hvis du har en prosjektide du ønsker å videreutvikle eller få hjelp til. Vi synes alltid det er spennende med nye ideer! Du kan lese mere om våre internasjonale prosjekter her. Alle våre gruppeutvekslinger og prosjekter i regi av Erasmus+ bygger på ideen og metodologien, ikke-formell læring.

 

Hva er ikke-formell læring?

Ikke-formell læring er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet, og læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. Dette gjøres ved at deltagerne er aktive deltagere, læringen er prosessorientert og ikke resultatorientert, den tar utgangspunkt i deltagernes behov, og man lærer av, for og med hverandre.

Vi mener at det er gøy å lære, og at det er mange forskjellige måter å lære på. Det finnes mange metoder innenfor ikke-formell læring som vi bruker på våre prosjekter, f.eks.: spill, lek, gruppeoppgaver, friluftsliv, samtaler, øvelser, utveksling av erfaringer osv. Dette gjør læringen både dynamisk, spennende og gøy. Engasjement og læringsglede er viktig for oss!

Synes du dette høres spennende ut er du velkommen til å kontakte oss. Vi har flere internasjonale prosjekter planlagt som du kan søke om å være med på, og vi er også åpne for dine ideer.

Du kan også lese om Camilla som var med som lokal koordinator for første gang, på nettopp Lead it Like You Mean it kurset, og hvordan hun opplevde dette.