Kurs i lederskap og fasilitering av læringsaktiviteter

For ei uke!

Mitt navn er Mariell og i sommer deltok jeg på mitt tredje prosjekt med Shokkin Group Norge, «Lead it Like You Mean it». Sammen med andre deltakere fra Norge, Spania, Nederland, Romania, Estland, Polen og Sverige deltok jeg på et kurs for ungdomsarbeidere og fremtidige gruppeledere i vakre omgivelser ved Åstjern i Brandbu. Som lærerstudent var prosjektet veldig faglig relevant for meg, og jeg tar med meg mye god erfaring videre inn i studier og senere inn i læreryrket.

20190709271

Mariell har mottatt Youthpass som bevis på at hun har deltatt aktivt på kurset «Lead it Like You Mean it».

Godt organisert

Prosjektet var veldig godt organisert og lederne ga oss gode verktøy og mye kunnskap rundt det å lede læringsaktiviteter og være gruppeleder på internasjonale utvekslinger. Vi lærte mye om hvordan man organiserer og arrangerer prosjekter og hvordan man best kan takle ulike situasjoner som oppstår. Et godt eksempel på dette er skuespillet lederne for dette prosjektet spilte for oss, hvor de delte av sine erfaringer og historier etter mange års erfaring som gruppeledere. Vi startet uka med mange aktiviteter for å bli kjent med hverandre og for å bygge opp samholdet i gruppa. Blant annet hadde vi en økt med ulike teambuilding – aktiviteter som gikk mye på å vise hverandre tillit.

20190709269

På kurset var det deltagere fra hele Europa. Her er Lara fra Spania og Erika fra Estland.

2019070985

Pavel var en av to dyktige trainers som delte ivrig av sin kunnskap og erfaring.

Stort engasjement og mye følelser i sving

Flere av aktivitetene vi gjorde i løpet av uka brakte frem mange følelser hos deltakerne, meg selv inkludert. For å gi dere et godt eksempel må jeg dra frem aktivitetem ‘The Ball Factory’. Gruppa ble delt inn i to lag som fikk tildelt hver sin leder. Vi ble fikk tid til å forberede oppgaven og deretter ny tid for å utføre oppgaven – den gikk ut på å få flest mulig baller i en bøtte ved å lage et godt system inad i gruppen. Her kommer følelsene inn, mitt lag fikk ikke til noe som helst og frustrasjonen og sinnet over å ikke bli hørt av de andre på laget, for ikke å nevne stresset lederen påførte oss, gjorde at dette ble en utrivelig opplevelse. Da vi i tillegg fikk vite etter aktiviteten at vi ble manipulert av en negativ og stresset gruppeleder for å illustrere hvordan dette påvirker grupper, ble ikke frustrasjonen i laget mindre! Det skal sies at det andre laget, som hadde fått tildelt en positiv leder gjorde det knallbra!

Dette er bare ett eksempel på aktiviteter som fikk frem engasjement hos alle. Etter en god refleksjonsrunde fikk vi alle lærdom ut av dette og en erfaring vi tar med oss videre. Vi kommer ikke til å glemme hvordan en leders holdning kan påvirke en gruppe.

2019070983

Mariell i en engasjert diskusjon med noen av de andre deltagerne.

Refleksjon som læringsverkøy

Refleksjon er et stikkord jeg har med meg fra prosjektet. Vi jobbet blant annet med ulike utsagn om lederskap og reflekterte om hvorfor vi tok det standpunktet vi gjorde rundt det. I tillegg var det mye selvrefleksjon, blant annet rundt hvor du selv finner deg selv med tanke på arbeid med barn og unge. Hvor føler du at du er, og hvor vil du være? Vi fikk utdelt mange utsagn om «jeg kan/har kunnskap om» osv. som vi skulle sette inn i ulike læringssoner. For eksempel om vi var komfortabel med det, om vi trenger å lære mer om det eller om det er utenfor komfortsonen.

For meg personlig var dette en veldig god øvelse, ettersom jeg utdanner meg til lærer og mange av utsagnene var veldig aktuelle for meg. Dette var særlig utsagn knyttet til hvilke egenskaper jeg har klart å tilegne meg som jeg ikke hadde før, når det kommer til arbeid med barn og unge, planlegging og fasilitering av læringsøkter, og lignende. I tillegg er dette en øvelse jeg kan legge i min verktøykasse for aktiviteter jeg kan bruke i skolen.

2019070934

Vi hadde refleksjonsgrupper hver dag som ga rom for læring og utvikling.

2019070959

Det var tid til selvrefleksjon hver morgen. Dette var et fint tidspunkt å  se tilbake på og reflektere over hva man hadde lært så langt.

Praktiske ferdigheter

Uka innebar, i tillegg mye om organisering og praktiske deler av å være en gruppeleder på et prosjekt. Vi fikk lære mye om prosessen rundt å arrangere et prosjekt – veien fra ideen til å faktisk skulle søke for å få sette det ut i livet. All kursingen vi fikk skulle til slutt settes på prøve ved at vi gruppevis skulle lage en økt ut fra et valgt tema. Og det må jeg si; dette var en fantastisk flink og kreativ gjeng! Vi fikk delta på mange flotte økter som virkelig engasjerte og rørte ved følelsesspekteret hos alle. I tillegg fikk jeg selv også prøve å lage læringsaktiviteter for de andre deltagerne, og teste dette ut i praksis. Vi ga hverandre tilbakemelding på øktene, noe som var veldig lærerrikt.

20190709258

Under kurset brukte vi mange spennende metoder og aktiviteter for å jobbe med ulike teamer og alt ble dokumentert visuelt.

Nye venner og nytt vettverk i Europa

Over har jeg bare nevnt noe av det faglige, i tillegg får man også så mye ut av et slik prosjekt som man kan dra nytte av på flere arenaer enn bare på prosjekter og i arbeidet med barn og unge: Man får også muligheten til å danne seg et nettverk av venner over hele Europa! Jeg kommer iallfall til å huske best de gode samtalene med mine nye venner, latterkulene over spill og leker som den tradisjonelle «rævkroken» fra Trysil, turer til tjernet og opp i åsen for å se på utsikten.

20190709367

I tillegg til faglig opplegg var det også tid til sosiale aktiviteter i den flotte naturen som omringet oss på Åstjern Hyttetun.

20190709248

For en flott uke der har vært, både for Mariell, de andre deltagerne og for oss i Shokkin Group Norge.

Takk for ei flott uke, den vil sitte i lenge!

– Mariell

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Erasmus+ programmet og det norske nasjonalkontoret Aktiv Ungdom. Takk til partnerorganisasjonene i Shokkin Group International som deltok: Shokkin Group Estland, Ticket2Europe, Un Strop de Fericire, Shokkin Group Netherlands, Awesome People og Logos Poland. Også en stor takk til Åstjern Hyttetun for å legge til rette for en flott uke.