Who? If not we are… og Skepsis movement

Who, if not we are? er en gruppeutveksling som fant sted i Villagarcia i Spania, fra 24. mars- 1. April i år, med 36 deltagere fra seks land (Spania, Polen, Romania, Hellas, Italia og Norge). Fra Shokkin Group Norge var sekse deltagere med: Shehan (gruppeleder), Sithmi, Othman, Jean-Sebastian, Aqeel og Raafat. Mange av deltagerne var med på prosjekt med oss for første gang, og Shehan var gruppeleder for første gang, det var derfor veldig annerledes, men fin og spennende opplevelse for alle, forteller deltagerne…

Who, APV.jpg

Fra forberedelsesbesøket i Madrid, i forkant av prosjektet, hvor alle gruppelederne møttes for å planlegge detaljene i utvekslingen. Shehan (foran) representerte Shokkin Group Norge for første gang.

Målet for prosjektet var å lære mere om fake news og propaganda, og å tenke kritisk til nyheter vi får servert. Ett annet mål var også at i løpet av prosjektet skulle de starte en bevegelse for å jobbe med dette og spre det videre til andre unge. Som sagt så gjort, de startet bevegelsen «Skepsis – Switch on your brain» , som vi i Shokkin Group Norge, sammen med andre partnere har jobbet videre med i prosjektet Critical Thinking – Clean Mind, som fant sted i Lviv, Ukraina i mai i år. Gjennom denne bevegelsen ønsker vi å skape større bevissthet og opplysning rundt kritisk tenkning og medier, og oppfordre andre til å tenke kritisk i hverdagen, slik at vi kan avsløre fake news og propaganda. På den måte kan vi hindre disse falske nyhetene, som ofte har negativ påvirkning på samfunnet, stigmatiserer ulike minoriteter eller skaper splid mellom mennesker med ulike synspunkter, i å spre seg videre i for eksempel sosiale medier. Vi ser på falske nyheter som et samfunnsproblem, som ofte har stor påvirkningskraft, hvis man ikke får gjort noe med det, derfor ønsker vi som unge å ta tak og gjøre noe med dette.

WHO.jpg

Her er den norske gruppen. Bak f.v.: Othman, Aqeel, Sithmi, Shehan og Raafat. Foran: Jean-Sebastian.

Før vi startet med å skape designet og detaljene i bevegelsen var det tid for å lære mere, om nettopp kritisk tenkning og spesifikt, hvordan være kritisk til media, så vi var rustet til å opplyse andre om dette. Dette ble gjort gjennom ulike aktiviteter, som deltagerne selv hadde forberedt, knyttet til temaet. Den norske gruppen hadde ansvar for «Why is Critical thinking important», noe de andre deltagerne var veldig interesserte i og alle deltok aktivt i diskusjoner rundt dette. En annen aktivitet vi i den norske gruppen hadde forberedt var «Human Library», hvor de norske deltagerne var «bøker» i forskjellige emner basert på deres opplevelser og erfaringer. Under ‘intercultural night’, bidro den norske gruppen med ulike internasjonale innslag, blant annet sang og dans fra Sri Lanka. Å utveksle kultur og kulturelle forskjeller, og likheter, er også en viktig del av ett slikt prosjekt. Det er alltid spennende å lære om og øke forståelsen av de andre lands kultur, verdier og tradisjoner.

29746527_204911550242302_1335766068_o.jpg

På besøk i avisredaksjonen.

Det ble også tid til en liten tur til byen Coruna, som ikke lå langt vekk fra hotellet hvor prosjektet ble holdt. Coruna er den største byen i Galicia, området hvor utvekslingen ble holdt. Der besøkte de blant annet en nasjonal avisredaksjon, hvor de lærte om prosessen ved å drive ett avismedie og hvordan de innhenter informasjon fra ulike kilder. De besøkte også verdens eldste operative fyrtårn, og gikk på oppdagelse rundt i byen. I løpet av prosjektet besøkte de også en radiokanal, hvor to av de norske deltagerne Othman og Raafat ble intervjuet om prosjektet og litt om deres opplevelse ved å komme til Norge fra Irak. Othman er journalist og fortalte litt om hvordan det var å være journalist i Irak før han kom til Norge, mens Raafat fortalte om situasjonen i Irak, og at den er en del mere kompleks en det som blir vist i media.

29995506_1666222513453914_2106080260_o.jpg

Othman og Raafat på besøk hos den lokale radiostasjonen, sammen med tolket Elena. Dette var en fin mulighet til å snakke om prosjektet, og litt om situasjonen i Irak og hvordan media dekker dette.

For å oppsummere prosjektet og hva de har lært forteller deltagerne dette:

The exchange was great, I’ve had a really positive experience, with the learning I would say new games/group activities to do and for the rest more awareness about fake news/ media and critical thinking. I genuinely love those social «bubble» project were people are in 24/7 with so that’s great. I guess the best part of the experience is the people you get to know.

Jean-Sebastian

It was nice experience. It raises the concept that youth can make the change. The exchange was good. I have enjoy most of it. I learned how newspaper recognize fake news by thinking critically. I have learned a bit about how to be an active critical thinker also. I would use what I have learned in the daily life and in the community around me.

Aqeel

It was one of the best experiences in my life so far, and I had the opportunity to meet people from different nations, open minded motivated and funny. I saw it like if it was big family. There was times of learning and times of joy and sharing stories. I felt comfortable among them so it gave me room to share my thoughts and opinions and personal experiences.

 

I learned many things, I learned information about the different cultures (Poland, Greece, Romania, Italy and Spain) since we had every evening a multicultural evening to share info about their homelands and also we had our time to share about Norway. I learned what does it mean to be a critical thinker, and not believe anything I hear, I see or I read, but to follow the roots and analyze. I personally didn’t know much about the concept of critical thinking and how important it is so nowadays I’m more aware of how to read news in the media and what to believe and what not to believe. Also not to forget I learned during the promotion of the movement that with team work nothing is impossible , it gave me special energy that I’m not afraid to be myself walking in public raising the flags and the logos for the project movement. When there’s a goal which feels right with the right people I felt like the happiest person on earth.

Raafat

received_1877861692238210

Her er hele gjengen samlet til det som var en meget spennende og lærerrik opplevelse fra den norske gruppen.

Prosjektet ble gjennomført av Arousa Moza (Spania), i samarbeid med Active Development Association (Romania), Logos Polska, CSD (Italia), Hellenic Youth Participation (Hellas) og Shokkin Group Norge, med støtte fra Erasmus+.