Games 4 Learning i Georgia

Vi har deltatt på prosjektet Games 4 learning i Rustavi, Georgia, 10.- 17. Januar 2017, sammen med 27 deltagere fra åtte land, Georgia, Armenia, Estland, Danmark, Spania, Ukraina, Hviterussland og Norge. Prosjektets hovedmål var å tildele deltakerne verktøy, rammer og rom til å skape og utøve spill og leker med læringsinnhold rundt aktuelle sosiale temaer. Her kan du lese Hanna og Camillas opplevelser fra prosjektet.

IMG_1306.jpg

De norske deltagerne på prosjektet: Marit Moberg, Hanna Sofie Sørhus og Camilla Erlandsen.

Her kan du se «Games compilation Booklet» med informasjon om alle lekene med læringsinnhold vi utviklet på prosjektet, som tar for seg ulike sosiale temaer (migrasjon, interkulturell læring, medieforståelse og arbeidsledighet blant unge), laget av Hanna, Camilla og de andre deltagerne på prosjektet. Her kan du se videoer fra lekene vi utviklet. Sjekk det ut, test det selv og fortell oss hvordan det gikk.

Her kan du lese litt om hva vi gjorde dag for dag på kurset:

Dag 1: Building
Vi hadde vår første arbeidsdag i dag, og fikk en liten innføring i spillenes verden.

Det ble også tid til å bli kjent. Som en introduksjon til det som skulle komme utover i uken brukte vi leker i teambuilding-øvelsene: For eksempel fikk hver og en av oss utdelt en liten setning med informasjon, og sammen skulle vi jobbe sammen for å finne ut hvilken informasjon vi manglet. Vi fikk oss noen oppvekkere underveis i evalueringen i etterkant, hvor gruppen mente vi hadde mye å lære på samarbeid. Samtidig fikk vi tilbakemelding om at vi hadde løst oppgaven vi fikk raskere enn de fleste andre den har blitt prøvd ut på. Kanskje vi ikke var så dårlige på samarbeid allikevel?

Som en avslutning på dagen begynte vi med temaene som skulle være gjeldende resten av uken; interkulturell kommunikasjon, migrasjon, mediabruk og arbeidsledighet blant ungdom

Dette var temaer som på forhånd var valgt ut, og ansett som relevante blant ungdom i medlemslandene på prosjektet. Vi gikk rundt i grupper og diskuterte rundt de forskjellige temaene, og trakk frem erfaringer og kunnskap fra våre respektive land. Her var det mange muligheter til å lære fra andre sine erfaringer. Det ble delt personlige erfaringer, og vi så en del kulturelle forskjeller! Noen av medlemslandene kom fra kommunistiske styresett med strenge regler for media, mens andre igjen kom fra land med mye større handlingsfrihet.

Selv om vi hadde arbeidsøkter fra klokka ni om morgenen til sju om kvelden, hadde vi tid til å bli litt bedre kjent også på det sosiale planet. Blant annet spilte vi spill (ja – enda mer spill!), diskuterte og gikk turer til Rustavi. En del av det sosiale foregikk imidlertid også i hyggelige, planlagte arrangement. Dagen vi ankom var det tid for å bli bedre kjent, og vi fikk vår første smak på hjemmelaget georgisk vin. Stemningen for uka var med andre ord satt!

IMG_1176

Presentasjon av prosjektet og målene for uken

Dag 2: Discovering

Dagen i dag begynte med at vi ble introdusert for to forskjellige leker med læring som innhold. Begge lekene hadde tydelige temaer som engasjerte oss. I den første leken lærte vi om interkulturell kommunikasjon,og oppdaget hvor utfordrende det kan være å møte kulturer vi ikke forstår oss på… Hovedinnholdet ved denne leken var å lære oss som deltakere hvordan å trekke slutninger og gjøre observasjoner. Ofte gjør vi dette automatisk når vi treffer nye kulturer. Vi trekker slutninger ut fra det første vi observerer, uten å ha kunnskap om hva som ligger bak. Tror du at du gjør det samme? Svarer du nei tar du nok feil!

Lek nummer to ble av den mer fysiske sorten, og gruppen ble delt inn i tre. Det vi ikke visste på forhånd var at disse gruppene representerte et hierarki av kaster. Utover i spillet ble det tydeligere at én gruppe hadde store fordeler i spillet. Det interessante var nå hvordan noen startet et opprør mot den høyeste kasten med de beste fordelene, mens andre fortsatte med sitt eget løp. I refleksjonen etter spillets slutt var det store forskjeller i hvordan deltakerne hadde opplevd lekens innhold. I etterkant kunne vi også diskutere hvordan lekene hadde relevante temaer for ungdommer, og hvor viktig det er at temaene engasjerer. Vi ble enige om at det virkemiddelet vi så i lek nummer to, at noen ble urettferdig behandlet, var en fin måte å engasjere på. Dermed også en god måte å lære på!

IMG_1202

Vi blir introdusert til leken og er spente på hva som venter oss

Vi vurderte de lekene vi hadde blitt introdusert for basert på læringsutbyttet, hvorvidt vi kunne se/føle en sammenheng med virkeligheten, hvor morsom vi synes leken var, klarheten i instruksene som var gitt, samt hvor lett spillet kunne tilpasses en gruppe.

I tillegg merket vi oss relevansen av en god evaluering i etterkant av lekene; nettopp for å tydeliggjøre læringsinnholdet, og trekke paralleller til virkeligheten og de sosiale utfordringene vi finner i vår hverdag.

Vi lærte en god modell å bruke under en evaluering (denne fungerer best på engelsk):
T-act-method
Fact – hva skjedde?
React – Hvordan reagerte du? Og hva gjorde du?
Impact – Hva følte du?
Interact – Hvilke løsninger kom dere fram til? Hvilke problemer dukket opp?
Abstract – Hva lærte du?
Act – Hva vil du gjøre fremover? Eller neste gang?

IMG_1215.jpg

T-act modellen vi brukte

Når vi hadde gjort vurderingen skulle vi se videre på hvilke byggeklosser vi selv trengte for å skape en lek, som både var spennende og lærerik for nye deltagere. Det var en god idé å ha lekt litt leker på forhånd, slik at vi hadde litt forståelse av hvordan leker kan bli oppfattet av deltakerne. Vi lærte litt om hvilke type leker man har; for eksempel interaktive, strategiske eller rollespill. Det var også viktig å merke seg hva som gjør en lek bra og hva som gjør at en lek blir dårlig. Det ble tydeliggjort at en lek trenger tydelige instrukser, et mål og en mening, og at det må føles innholdsrikt eller morsomt for å oppfattes som bra. Mangler det flere av disse elementene vil leken kunne oppfattes som dårlig, og det vil være vanskelig å videreformidle et læringsutbytte. Spesielt for leker med et mål om å lære om viktige sosiale temaer er at de bør ha en avslutning med rom for evaluering.

En god lek kan foregå som følger; introduksjon og instruksjon – lek – evaluering.

Det kanskje viktigste vi  lærte om måten å lage en lek på var: Finn en idé, deretter eksperimenter og test, test, test!

Kvelden bød på en herlig multi-culti night, hvor deltakerne tok med noen delikatesser (eller motsatt) fra sitt hjemland. Vi stilte med brunost, seigmenn og hauger med sjokolade – og det meste ble faktisk borte! Alle stilte også med en liten presentasjon av særegne skikker. Alle deltakerne fikk i hvert fall prøvd seg på både “Så går vi rundt om en enebærbusk” og litt klassisk skigåing med Kvikk lunsj-pause!

IMG_1190.jpg

Hviterussiske delikatesser under multi-culti kveld

IMG_1194

Dans rundt juletre. Så går vi rundt om en enebærbusk var en suksess

Dag 3: Sharing

Vår tredje dag begynte med en aldri så liten krise: Vannet var vekk! Ingen dusjing kunne vi leve med – ingen toalettbesøk var hakket verre. Men slik er det jo, og vi løste ting så godt vi kunne…

Da vi fikk startet den første session brukte vi morgenen denne dagen på å lære litt om hvilket innhold en lek eller et spill burde ha. Det er mye å tenke på når man skal lage noe for å engasjere en hel gruppe!

Etter hvert delte vi oss inn i arbeidsgrupper, og følte oss klare for å skape noe eget. Vi tok utgangspunkt i de sosiale temaene som var definert i forkant av dette prosjektet, og hver gruppe valgte seg et tema de ønsket å sette seg dypere inn i. Min gruppe (Camilla) jobbet med interkulturell kommunikasjon. Vi begynte med en liten idémyldring i gruppen denne dagen, før vi tok oss en velfortjent aften fri.

Kveldstid samme dag hadde vi en såkalt “La noche de pasion” – en kveld hvor alle som ville kunne arrangere noe relatert til egne interesser. Det var dansing, fotografering og mye mer. Vi fikk vært med på en spennende diskusjon om kjønn og legning; Det var særlig interessant å høre om forskjellene fra Øst- og Vest-Europa!

IMG_1242.jpg

Vi ble delt inn i arbeidsgrupper for å jobbe med ulike temaer som vi skulle lage ett spill eller en lek om

Dag 4: Working

Det var inspirerende å begynne arbeidet denne dagen. Vi visste nå hvilket tema vi skulle jobbe videre med, samt at vi valgte en problemstilling og et ønsket læringsresultat for målgruppen vår, ungdom. Alle gruppene jobbet hardt fra morgen til kveld, med forskjellig innfallsvinkel på idémyldring, om det var spill eller lek de skapte og hvilke rekvisitter som krevdes. Et utgangspunkt på hva vi måtte tenke gjennom var følgende; objekter, levler, regler, belønning, roller, hindringer, historie, brikker, konkurranse og hvor leken eventuelt måtte lekes. Dette var nyttige punkter å tenke gjennom også underveis i prosessen.

Ettermiddagen og kvelden på dag fire ble imidlertid brukt i spennende, fine og interessante Tbilisi (Georgias hovedstad)! Olalla hadde laget en liten konkurranselek for oss, som gjorde de mest kjente attraksjonene litt mer tilgjengelige. De georgiske deltakerne på prosjektet fungerte som guider, og kvelden ble mer enn vellykket! God mat, fin utsikt, og haugevis med fantastiske og engasjerte mennesker – hva mer kan man be om?

26238921_10155589821695141_8919648217022272_n.jpg

Vi avsluttet dagen i Tbilisi på Fabrika, hvor det finnes uttallige barer og cafeer, og en av Tbilisi’s nye hippe områder.

Dag 5: Testing

Hele dagen i dag lekte vi leker og spilte spill! Herlig!! Vi lekte en lek hvor hver og en tilhørte en flyktningfamilie på flukt. Vi måtte møte staten, politiet, sykehuset osv, for å gjøre opplevelsen så reell som mulig. Vi måtte også ta en statsborgertest til slutt for å se om vi kunne få opphold. Dette viste seg svært vanskelig! Vi opplevde at vi lærte litt om følelsen av å være mindreverdige og møte et maktapparat. Det var også nyttig å dra paralleller fra våre egne kulturer og land og dele dette i den interkulturelle gruppen vi var.

Neste spill dreide seg om interkulturell kommunikasjon og å måtte håndtere kulturelle forskjeller i 4 grupper. Man visste på forhånd ikke hva disse forskjellene dreide seg om, og det var ikke alltid lett å skjønne. Noe av lekens innhold var også at man skulle samle sammen 4 brikker i hver gruppe, og dette måtte man få tak i fra de andre gruppene. Hvordan skal man klare det når man ikke skjønner seg på hverandre? Det spørsmålet stilte vi oss også. Heldigvis gir dette god grobunn i evalueringen i etterkant. Her trakk vi også paralleller til i forhold til egne opplevelser med for eksempel språkbarrierer.

IMG_1224.jpg

En av gruppene introduserer sitt spill for resten av gruppen

Den tredje leken ga oss et innblikk i arbeidsledighet blant unge. Den viste oss veien gjennom grunnskole og videre utdanning. Hver deltaker måtte også teste seg i et jobbintervju, for å gi oss en smakebit på voksenlivet, og hvor vanskelig nåløyet kan være å komme gjennom. Med tanke på at vi utviklet spill for ungdom vil dette være en spennende måte å lære litt hva som ventes av de etter endt skolegang.

Siste spillet denne dagen kom med en spennende vri. Vi var menneskelige brikker i et stort brettspill! Her skulle vi komme oss gjennom brettet frem til en ny start i en fantastisk verden. For å komme oss fremover fikk vi spørsmål og oppgaver rundt temaet migrasjon, som var denne gruppens tema. Her lærte vi mye fakta om migrasjon, innvandring, utvandring og internasjonale utfordringer.

IMG_1291.jpg

Vi var menneskelige brikker i ett stort brettspill. Det var spennende og vi fikk mye ny kunnskap om temaet migrasjon og innvandring

Videre på prosjektet ble det mer intens jobbing, slik at alle spill ble ferdig i tide. Det sosiale ble litt mer avslappet, vi ble jo også mye bedre kjent med hverandre etter hvert, og rolige rusleturer, filmvisning og kaffepauser fylte den ellers travle bli-kjent-hverdagen. Alle ble tryggere i hverandres selskap, og stemningen var fremdeles god (til tross for sene arbeidskvelder…)

IMG_1356

Deltagerne er fornøyde etter å ha testet ut hverandres spill.

Dag 6: Evaluating

Vi brukte også begynnelsen av siste dagen til å leke oss litt mer. Igjen var temaet interkulturell kommunikasjon, og igjen måtte man søke samarbeid på kreative måter.

Vi skulle sammen redde området vi alle bodde på, ved å samle sammen ledetrådene de forskjellige gruppene hadde. Ved å følge bestemte regler rundt kommunikasjon ble dette en vanskelig affære. Vi lyktes derimot til slutt!

Siste leken i dette prosjektet dreide seg om media. Vi ble introdusert for massemedier, og hvordan de kan forvrenge en sannhet. Vi gikk også gjennom en prosess hvor vi fikk se eksempler på hvordan sannheten også kan fordreies når den blir videreformidlet gjennom flere ledd. I tillegg forstod vi mer om hvordan man oppfatter media forskjellig utfra hvilken kanal man bruker. En nyttig læringsprosess for dagens unge, slik at de lærer å være kritiske til media, kilder og innhold.

Resten av prosjektets faglige del dreide seg om evaluering og tilbakemeldinger. Vi tok igjen en runde innom de viktige sosiale utfordringene vi har tatt stilling til gjennom hele prosjektet, interkulturell kommunikasjon, media, migrasjon og arbeidsledighet blant unge.

Vi innså at vi nå satt på verdifull informasjon og kunnskap om hvordan skape blest rundt disse temaene blant ungdom; ved å bruke spill og lek som en arena for læring!

G4L - Grouppicture.jpg

Hele gjengen er superfornøyde med vel gjennomført prosjekt!

Vår aller siste kveld på prosjektet ble også den beste. Det var lagt til rette for en georgisk SUPRA! Vi fikk langbord fylt opp med god mat, flinke musikere som spilte lokal musikk, tradisjonelle dansere, og glass fylt til randen med georgisk vin. Vi spiste og danset oss gjennom hele kvelden, og alle deltakerne ble plutselig så georgiske som vi overhodet hadde mulighet til! Når klokken slo midnatt var det også ei som hadde bursdag, og feiringen (i hvert fall for skandinavene) varte til de sene nattetimer…

…så det var deilig å stå opp tidlig dagen etter for å kjøre de svingete veiene tilbake til Tbilisi. Vi nordmenn ble igjen et par dager etter prosjektets slutt for å oppleve mer av Georgia. Våre nye bekjentskaper i Georgia gjorde dette besøket fantastisk! Lokal guiding på både turistattraksjoner og lokale perler gjorde dagene mye rikere. Tenk så heldige vi er som får bli kjent med så mange fra så mange steder!

Hanna og Camilla
xoxo

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Erasmus+ programmet og det norske nasjonalkontoret Aktiv Ungdom.