SKAM – prosjektet

SKAM
– har du lyst til å være med Shokkin Group Norge på SKAM- prosjektet?

SKAM - the project

Som mange av dere vet så er SKAM ikke bare populært i Norge, men også mange steder i utlandet. Blant annet så har de unge i våre partnerorganisasjoner rundt om i Europa (blant annet Georgia, Danmark og Finland) blitt skikkelig fan, og de digger SKAM. Det gjør vi selvfølgelig også!

Derfor leker vi med tanken om et prosjekt basert på serien, hvor vi tar opp de forskjellige samfunnsmessige og personlige problemstillingene som de unge i serien møter. Vi ser for oss at det skal være en gruppeutveksling, hvor unge og ungdommer i alderen ca. 18- 26 år møtes for å dele, utveksle, reflektere, diskutere, snakke om og ta del i de temaene som blir tatt opp i serien. Og som de senere vil kunne ta med hjem til de unge i sine hjemland, hvor vi det vi lærte på utvekslingen vil kunne brukes til å dele det med ennå flere unge.

Og hvordan vi eksakt skal gjøre dette, – det vil vi gjerne ha deg med på. Derfor søker vi unge og ungdom som har lyst til å være med på å utvikle og søke støtte til prosjektet, og senere være deltager sammen med andre unge fra blant annet Georgia, Finland og Danmark. Denne miksen av unge med forskjellig bakgrunn er en unik mulighet til å utforske temaer som de unge er opptatte av, og som i noen land også kan være ganske vanskelig å ta opp. SKAM legger perfekte rammer for at de unge kan møtes på tvers av kulturer, sosial bakrgunn, religion og andre forskjelligheter, men samtidig skape dialog og forståelse.

Hvis du lyst til å være med, eller du har spørsmål, så ta kontakt med oss på facebook eller skriv til: marit@shokkin.org

Ingen spesielle forkunnskaper trengs, – alle er velkomne til å søke!

Link til sesong 4. Vi gleder oss, gjør du? Heia Sana!
http://skam.p3.no

Screen Shot 2017-04-07 at 20.11.27.png