Hefte: InvolveEM – Increasing the local impact of organizations

Nå er heftet om hvordan man som organisasjon kan øke den lokale påvirkningen, som vi laget på InvolveEM prosjektet ferdig:

Screen Shot 2017-03-27 at 14.52.13.png

Heftet er ett resultat av den uka 30 ungomdsarbeidere fra 13 forskjellige land/ organisasjoner med god erfaring fra ungdomsarbeid og internasjonale prosjekter var samlet for å diskutere nettopp dette: Hvordan kan vi som organisasjon få mere innflytelse og større påvirkning i lokalsamfunnet.

I heftet er det mye nyttig og brukbar informasjon for de som er involvert i en organisasjon eller driver med ungdomsarbeid.

Vi kikket blant annet på hvordan man kan skape gode internasjoanle prosjekter og gruppeutvekslinger som har en positiv påvirkning hos de unge lokalt. Vi jobbet mye med hvordan man kan analysere og måle sin egen organisasjon etter relevante modeller og hva som er de unges behov, og dermed forbedre det arbeidet man gjør. Vi analyserte hva de unge i Europa er synes er viktig og satte det i sammenheng med hva de unge knyttet til vår organisasjon er opptatte av. Og vi fokuserte på måter vi kan være mere synlige i lokalsamfunnet og gode måter ‘brande’ organisasjonen på, i tillegg til at vi delte små nyttige tips med hverandre.

Alt dette kan du finne i heftet, som du kan se online eller laste ned her: Involve’em Manual

Du kan lese mere om selve prosjektet her.

IMG_7913.jpg

Andreas og Jonas fra Shokkin Group Danmark analyserer sin organisasjon og de internasjonale prosjektene de skal arrangere.

InvolveEM: Video fra prosjektet

Hurra! Nå kan du se videoen fra InvolveEM prosjektet i Estland, laget av en av de danske deltagerne, Andreas. I videoen kan du se litt om hva litt av det vi gjorde der, høre litt om hva vi lærte og møte noen av de andre deltagerne. Du får et lite innblikk i hva et prosjekt går ut på og hvordan det foregår.

Opplæringkurs

InvolveEM er ett opplæringskurs, hvor vi møttes en uke i Viljandi, Estland 2.- 9. farbuar 2017. Shokkin Group Norge hadde to representanter med på prosjektet: Lene Bergersen og Marit Moberg. Vi var tilsammen 30 deltagere fra 13 forskjellige land som alle representerte hver vår organisasjon.

På prosjektet var det fokus på å lære av og med hverandre, utveksle erfaringer, ideer, og gode eksempler innenfor drift av organisasjonenen eller koordinering av prosjekter. Vi utvekslet også dårlige eksempler for å kunne lære av disse. Vi ble kjent med nye folk og organisasjoner som vi planla fremtidig samarbeid med. Det var også tid til å være sosiale, spise god mat, danse, lære om hverandres kultur og ha det gøy sammen! Vi gikk blant annet tur nasjonalparken utenfor huset vi bodde i og hadde kveld med Estlandsk tema, som inkluderte tradisjonell estlandsk mat, badstu og stamp. I Estland bruker man ofte dette til å skape kontakt, knytte nettverk og planlegge samarbeid, så vi kunne sitte i stampen med god samvittighet.

IMG_7730.jpg

En av to norske deltagere, Marit Moberg. Hun forteller at det var et veldig spennende og lærerrikt prosjekt å være med på, og hun lærte mye av de andre deltagerne, som er verdt å ta med seg inn i videre arbeid med Shokkin Group Norge.

Mål for InvolveEM prosjektet

Målet for prosjektet var å videreutvikle kompetansene til deltagerne innenfor koordinering av internasjonale prosjekter og det lokale arbeidet som organisasjonene gjør. Vi hadde fokus på å legge mål og strategi for det fremtidige arbeidet til organisasjonen, og fokusere på målgruppen til organisasjonen og hvordan vi kan involvere og nå ut til ennå flere unge.

Vi ønsker nemlig å involvere og inkludere unge og ungdom i våre prosjekter, både lokalt og internasjonalt. Så hvis du er interessert i å være med på enten et internasjonalt prosjekt, du har en god ide til en lokal aktivitet eller du har lyst til å høre mere om mulighetene for å være med, så er du meget velkommen til å ta kontakt med oss.

IMG_7761

Den nederlandske organisasjonen presenterer noe av sitt arbeid. De har blant annet brukt tegneserier for å ta opp og spre viktige temaer de jobber med.

Shokkin Group International

De fleste organisasjonene som møttes i Estland var alle medlem av det internasjonale nettverket Shokkin Group International. Vi brukte også tid på å videreutvikle dette, og legge grunnlaget for videre samarbeid. Det ble vedtatt nye mål, visjoner og strategier for nettverket, i tillegg til at vi valgte ett styre. Shokkin Group Internasjonal har som mål å bli best i Europa på ungdomsarbeid og internasjonalt samarbeid, så vi har en spennende tid i møte!

IMG_8013

Gruppebilde med hele gjengen. Vi var 30 deltagere fra, 13 forskjellige land. En glad gjeng som har fått delt mye kunnskap med hverandre.

Både Lene og Marit var veldig fornøyde med prosjektet og begge to følte de fikk mye ut av det. Begge to lærte mye nytt, fikk møtt mange hyggelige folk og skapt samarbeid med flere nye organisasjoner. Nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet i Shokkin Group Norge og med det internasjonale nettverket.

Lene har skrevet et fint innlegg om hennes opplevelse på prosjektet, dette kan du lese her.