PROJECTion: Her er videoen!

Her er videoen fra prosjektet PROJECToin: Boosting Comptences of Youth Leaders, som foregikk i Örebro, Sverige, den 2.- 9. September 2016. 

Vi var tre deltagere fra Shokkin Group Norge som deltok: Mari Hermansen, Fatma Mejalli og Marit Moberg. PROJECTion: Boosting Competences of Youth Leaders er et opplæringskurs for ungdomsarbeidere med to faser. Det hanlder om «project managment», og hvordan man kan skape, planlegge og gjennomføre ungdomsutveklsinger av høy kvaltitet innenfor Erasmus+ programmet. Fase 2 vil foregå i Estland i Januar 2017, hvor vi skal fortsette arbeidet vi startet på i Örebro i fase 1. Vi skal ferdiggjøre prosjektsøknadene og lære mere om implementering og gjennomføring av Erasmus+ prosjekter. Vi skal også lære mere om disseminering- hvordan vi kan spre resultetene av det vi driver med, i tillegg til at vi skal fokusere på hvordam man best mulig kan evaluere slike prosjekter. Og så skal vi selvfølgelig møte de andre deltagerne igjen, høre hvordan det har gått siden sist, lære mere om hverandre, hverandres kultur og dele gode ideer. Inntil videre ser vi videoen og finner motivajson til å jobbe med prosjektsøknadene mellom de prosjektfasene.