Noen tanker fra en lokal koordinator

Jeg heter Camilla, og er medlem i Shokkin Group Norge. Det har jeg vært i halvannet år nå. I sommer ble jeg utfordret av Shokkin Group Norge til å bli med å arrangere et internasjonalt prosjekt, Lead it Like You Mean it (kurs i lederskap og fasilitering av læringsaktiviteter), sammen med og for vårt internasjonale nettverk Shokkin Group International. Jeg har selv deltatt på flere prosjekter tidligere, og når jeg hørte at det skulle arrangeres et prosjekt i Norge ble jeg meget interessert.

Jeg brenner veldig for lokal forankring, og for å spre Shokkin Group sitt budskap rundt i hele Norge. Det er vanskelig med rekruttering i Norge, og jeg ville derfor bidra på den måten jeg best kunne, nemlig med å arrangere et prosjekt i mitt nærområde. Jeg valgte å avholde prosjektet på Åstjern Hyttetun, som skulle vise seg å egne seg helt utmerket!

20190709323.JPG

Camilla fikk tid til litt padling mellom matlagningsøktene. Her er hun sammen med Zahra fra Sverige.

Spennende å arrangere prosjekt i mitt nærområde

Jeg bor landlig til, men samtidig var det kort vei til infrastruktur og flyplass. Dette tenkte jeg var nyttig og enkelt for å gjøre logistikken best mulig. Norge kan være en vanskelig arena sånn sett. Når jeg først luftet tankene om å holde prosjektet i mitt eldorado ble jeg da utfordret til å involvere meg mer. Dette var skummelt, da jeg tidligere kun har vært deltaker på prosjektene. Jeg har da fått mye «servert» og kun trengt å involvere meg så mye jeg vil for egen læring. Nå ble jeg utfordret til større ansvar, mer forarbeid og kreativitet på egenhånd. Men, i Shokkin Group Norge sin ånd var det jo aldri et alternativ å si nei.

20190709236

Området på Åstjern Hyttetun i Hadeland var et utmerket sted for oss å arrangere kurs. Her er Camilla sammen med Sara fra Spania på en refleksjonsgåtur.

– Jeg vokste med ansvaret

Jeg visste at mine samarbeidspartnere var svært erfarne og så ingen problemer rundt dette. Først måtte jeg lære mer i detalj om hva prosjektet gikk ut på, og litt hva mine oppgaver kunne være. Jeg fikk være så kreativ jeg selv ønsket rundt både lokasjon og lokal involvering. For å vise frem Norge på sitt beste ble selvfølgelig plasseringen midt i skogen og lokal involvering ble derfor litt vanskelig. Heldigvis var samarbeidspartnerne med hele veien, og det ble et spennende program for deltagerne uansett.

Å finne en lokasjon var spennende. Jeg fikk ha dialogen selv, og vokste på den måten med ansvaret og tilliten jeg ble vist. Organisering av logistikk er noe jeg liker godt å holde på med, så det ordnet seg fint. Resten tok Shokkin Group seg av, og arbeidet i forkant tok jo ikke mye tid i det hele tatt viste det seg.

20190709257

Det var lærerrikt å følge prosjektet litt fra siden og være med å planlegge dagene og programmet fra dag til dag.

Alle bidro og hjalp til så oppgaven ble morsom

Underveis i prosjektet fikk jeg igjen lært mye. Fra å være deltager tidligere skulle jeg nå plutselig ha litt ansvar. Jeg skulle ha dialogen rundt tilholdsstedet, og sikre at alt gikk greit der. Jeg skulle ha ansvaret for måltider, planlegge måltider, lage måltider, vaske opp etter måltider og så begynne på nytt igjen. Det tok tid det! Men selvfølgelig gjorde jeg ikke dette alene. Resten av deltagerne fra Shokkin Group Norge, Yaman, Mariell, Nina og Anna stilte opp og bidro, prosjektkoordinatoren, Marit, stilte opp og bidro, alle deltakerne bidro. Til slutt viste denne litt uoverkommelige oppgaven seg å bli kjempe morsom! Jeg lærte mye i løpet av uken og det fikk også tid til å være med på noen av øktene sammen med de andre deltagerne, og fikk dermed med også med meg litt av innholdet deltagerne jobbet med. Om kvelden var vi ofte med på det sosiale og vi ble godt kjent med den fine gjengen fra Shokkin Group International, vår #shokkinfamily!

2019070985

Camilla og de andre deltagerne lærte om lederskap og det å fasilitere læringsaktiviteter for barn og unge, og forberedte seg til å være fremtidige gruppeledere i internasjonale prosjekter.

Fra ide til prosjekt – kast dere ut i det!

Jeg tenkte at jeg skulle skrive et par ord rundt dette i tilfelle det er noen der som sitter på en idé til et prosjekt, har lyst til å involvere seg litt mer i Shokkin Group eller bare har litt for mye fritid som kan fylles med litt logistikk. Det er både lærerrikt og spennende og man vokser med oppgaven. Mitt tips er i hvert fall; kast dere ut i det!

CA16D74F-24C6-4FE0-B4D0-C7F47421465C.JPG

Den norske gruppen, Yaman, Mariell, Marit, Camilla og Anna, som alle hjalp til med å organisere prosjektet.

Prosjektet Lead it Like You Mean it er et samarbeid mellom Shokkin Group Norge og Shokkin Group International, med støtte fra Erasmus+ og det norske nasjonalkontoret Aktiv Ungdom. 24 deltagere fra sju land (Norge, Sverige, Estland, Spania, Polen, Nederland og Romania) deltok. Du kan lese mere om prosjektet i dette blogginnlegget, skrevet av Mariell: Kurs i lederskap og fasilitering av læringsaktiviteter.

Kurs i lederskap og fasilitering av læringsaktiviteter

For ei uke!

Mitt navn er Mariell og i sommer deltok jeg på mitt tredje prosjekt med Shokkin Group Norge, «Lead it Like You Mean it». Sammen med andre deltakere fra Norge, Spania, Nederland, Romania, Estland, Polen og Sverige deltok jeg på et kurs for ungdomsarbeidere og fremtidige gruppeledere i vakre omgivelser ved Åstjern i Brandbu. Som lærerstudent var prosjektet veldig faglig relevant for meg, og jeg tar med meg mye god erfaring videre inn i studier og senere inn i læreryrket.

20190709271

Mariell har mottatt Youthpass som bevis på at hun har deltatt aktivt på kurset «Lead it Like You Mean it».

Godt organisert

Prosjektet var veldig godt organisert og lederne ga oss gode verktøy og mye kunnskap rundt det å lede læringsaktiviteter og være gruppeleder på internasjonale utvekslinger. Vi lærte mye om hvordan man organiserer og arrangerer prosjekter og hvordan man best kan takle ulike situasjoner som oppstår. Et godt eksempel på dette er skuespillet lederne for dette prosjektet spilte for oss, hvor de delte av sine erfaringer og historier etter mange års erfaring som gruppeledere. Vi startet uka med mange aktiviteter for å bli kjent med hverandre og for å bygge opp samholdet i gruppa. Blant annet hadde vi en økt med ulike teambuilding – aktiviteter som gikk mye på å vise hverandre tillit.

20190709269

På kurset var det deltagere fra hele Europa. Her er Lara fra Spania og Erika fra Estland.

2019070985

Pavel var en av to dyktige trainers som delte ivrig av sin kunnskap og erfaring. 

Stort engasjement og mye følelser i sving

Flere av aktivitetene vi gjorde i løpet av uka brakte frem mange følelser hos deltakerne, meg selv inkludert. For å gi dere et godt eksempel må jeg dra frem aktivitetem ‘The Ball Factory’. Gruppa ble delt inn i to lag som fikk tildelt hver sin leder. Vi ble fikk tid til å forberede oppgaven og deretter ny tid for å utføre oppgaven – den gikk ut på å få flest mulig baller i en bøtte ved å lage et godt system inad i gruppen. Her kommer følelsene inn, mitt lag fikk ikke til noe som helst og frustrasjonen og sinnet over å ikke bli hørt av de andre på laget, for ikke å nevne stresset lederen påførte oss, gjorde at dette ble en utrivelig opplevelse. Da vi i tillegg fikk vite etter aktiviteten at vi ble manipulert av en negativ og stresset gruppeleder for å illustrere hvordan dette påvirker grupper, ble ikke frustrasjonen i laget mindre! Det skal sies at det andre laget, som hadde fått tildelt en positiv leder gjorde det knallbra!

Dette er bare ett eksempel på aktiviteter som fikk frem engasjement hos alle. Etter en god refleksjonsrunde fikk vi alle lærdom ut av dette og en erfaring vi tar med oss videre. Vi kommer ikke til å glemme hvordan en leders holdning kan påvirke en gruppe.

2019070983

Mariell i en engasjert diskusjon med noen av de andre deltagerne.

Refleksjon som læringsverkøy

Refleksjon er et stikkord jeg har med meg fra prosjektet. Vi jobbet blant annet med ulike utsagn om lederskap og reflekterte om hvorfor vi tok det standpunktet vi gjorde rundt det. I tillegg var det mye selvrefleksjon, blant annet rundt hvor du selv finner deg selv med tanke på arbeid med barn og unge. Hvor føler du at du er, og hvor vil du være? Vi fikk utdelt mange utsagn om «jeg kan/har kunnskap om» osv. som vi skulle sette inn i ulike læringssoner. For eksempel om vi var komfortabel med det, om vi trenger å lære mer om det eller om det er utenfor komfortsonen.

For meg personlig var dette en veldig god øvelse, ettersom jeg utdanner meg til lærer og mange av utsagnene var veldig aktuelle for meg. Dette var særlig utsagn knyttet til hvilke egenskaper jeg har klart å tilegne meg som jeg ikke hadde før, når det kommer til arbeid med barn og unge, planlegging og fasilitering av læringsøkter, og lignende. I tillegg er dette en øvelse jeg kan legge i min verktøykasse for aktiviteter jeg kan bruke i skolen.

2019070934

Vi hadde refleksjonsgrupper hver dag som ga rom for læring og utvikling.

2019070959

Det var tid til selvrefleksjon hver morgen. Dette var et fint tidspunkt å  se tilbake på og reflektere over hva man hadde lært så langt.

Praktiske ferdigheter

Uka innebar, i tillegg mye om organisering og praktiske deler av å være en gruppeleder på et prosjekt. Vi fikk lære mye om prosessen rundt å arrangere et prosjekt – veien fra ideen til å faktisk skulle søke for å få sette det ut i livet. All kursingen vi fikk skulle til slutt settes på prøve ved at vi gruppevis skulle lage en økt ut fra et valgt tema. Og det må jeg si; dette var en fantastisk flink og kreativ gjeng! Vi fikk delta på mange flotte økter som virkelig engasjerte og rørte ved følelsesspekteret hos alle. I tillegg fikk jeg selv også prøve å lage læringsaktiviteter for de andre deltagerne, og teste dette ut i praksis. Vi ga hverandre tilbakemelding på øktene, noe som var veldig lærerrikt.

20190709258

Under kurset brukte vi mange spennende metoder og aktiviteter for å jobbe med ulike teamer og alt ble dokumentert visuelt.

Nye venner og nytt vettverk i Europa

Over har jeg bare nevnt noe av det faglige, i tillegg får man også så mye ut av et slik prosjekt som man kan dra nytte av på flere arenaer enn bare på prosjekter og i arbeidet med barn og unge: Man får også muligheten til å danne seg et nettverk av venner over hele Europa! Jeg kommer iallfall til å huske best de gode samtalene med mine nye venner, latterkulene over spill og leker som den tradisjonelle «rævkroken» fra Trysil, turer til tjernet og opp i åsen for å se på utsikten.

20190709367

I tillegg til faglig opplegg var det også tid til sosiale aktiviteter i den flotte naturen som omringet oss på Åstjern Hyttetun.

20190709248

For en flott uke der har vært, både for Mariell, de andre deltagerne og for oss i Shokkin Group Norge.

Takk for ei flott uke, den vil sitte i lenge!

– Mariell

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Erasmus+ programmet og det norske nasjonalkontoret Aktiv Ungdom. Takk til partnerorganisasjonene i Shokkin Group International som deltok: Shokkin Group Estland, Ticket2Europe, Un Strop de Fericire, Shokkin Group Netherlands, Awesome People og Logos Poland. Også en stor takk til Åstjern Hyttetun for å legge til rette for en flott uke.

Sommerens høydepunkt!

«Carpathian Explore ble definitivt sommerens høydepunkt, og jeg er svært glad vi har muligheten til å delta i slike prosjekt. Jeg gleder meg allerede til det neste jeg skal delta i, hva enn det måtte være! Kunnskapen har ringvirkninger i omtrent alle retninger, og det er enormt hvor mye man kan lære og utvikle seg på bare en uke.»

– Pia Kristine Beiermann,
deltager på Carpathian Explore og medlem i Shokkin Group Norge

20190718_165732.jpg

Critial Thinking – Information Hygiene, mitt første kurs hos Shokkin Norge

Hei!

Mitt navn er Anna Aurora, og i sommer deltok jeg på mitt første kurs gjennom Shokkin Group Norge: Critical Thinking – Information Hygiene. Kurset fant sted i Madaba, en liten by 40 minutter unna Amman, Jordan. Vi var omtrent 30 deltagere fra seks ulike land: Spania, Norge, Ukraina, Libanon, Polen og selveste Jordan.

67760919_432398314019014_1935631963763245056_n

Les videre

Vi søker deltagere til nye spennende prosjekter i høst!

En ny høst er i anmarsj, og med den nye, spennende prosjekter med Shokkin Group Norge i samarbeid med organisasjoner i flere ulike land i Europa!

Er du nysgjerrig på andre kulturer, liker å møte nye mennesker, lære av dem, reise og oppleve verden? Er du interessert i å jobbe med og for ungdom? Les videre om de kommende prosjektene!

#ACTLAB Exhibition (Łukasz Rogowski) P9309573.jpg

Les videre

Carpathian Explore – ettertanker fra et friluftslivprosjekt

Hei! Mitt navn er Pia. Jeg har snart vært medlem i Shokkin i ett år, og mye har skjedd siden den gang! Jeg startet mitt Shokkin-eventyr i Georgia i september 2018, og har siden da bl.a skrevet om ikke-formell læring og folkehøgskolens funksjon. Før sommeren fullførte jeg mitt andre år på folkehøgskolen Bakketun fhs i Verdal. Det ble et utrolig fint og innholdsrikt år, og i rollen jeg hadde som stipendiat fikk jeg både utfordret meg selv og mine medelever (mer kan leses i blogginnlegget). Nå starter jeg snart mine studier i spansk og filosofi på Universidad Nacional de San Martín i Buenos Aires, Argentina, men først skal jeg fortelle litt om, Carpathian Explore, friluftsliv prosjektet i Lviv/Karpatene, Ukraina som jeg nylig deltok i!

_ND43579

Prosjektet Carpathian Explore fant sted i det flotte fjellområdet Karpatene i sørvest Ukraina med deltagere fra hele Europa.

Les videre

Digibox training in Trabzon, Turkey

Remember May? That is when we participated in the training course DIGIBOX – Enriching Youth Workers Digital Toolboxes for Involvement hosted by FuturEurope and our international network Shokkin Group International in Trabzon, Turkey!

The project gathered 30 youth workers and leaders from eight countries (Turkey, Bulgaria, Estonia, Latvia, Spain, Croatia, Austria and Norway) to learn more about digital tools and opportunities and meet other youth workers to exchange experiences and knowledge. From Norway we sent two participants: Anna and Irfan, that both had a great experience with new and insightful learning.

Les videre

Pia reflekterer: Folkehøgskole i praksis

Hei! Mitt navn er Pia, jeg er medlem i Shokkin Norge.

Jeg deltok på mitt første prosjekt med Shokkin Norge i september 2018, utendørsprosjektet UPDATE i Georgia. Jeg har nylig vært i praksis hos Shokkin Norge, og hadde noen fine dager med Marit, hvor jeg blant annet fikk innsikt i arbeidet bak prosjekter og organisasjonen generelt, samt teori på ulike læringsmetoder, som f.eks ikke-formell læring, og hvordan dette fungerer i praksis. Jeg er nå stipendiat ved Bakketun folkehøgskole i Trøndelag, og har fått tenkt litt på hvilken sammenheng folkehøgskolen har med prinsippet om ikke-formell læring som jeg lærte om gjennom Shokkin Norge.

Pia

Dette er Pia. Her er bilde fra prosjektet UPDATE med Shokkin Norge, som var Pias første prosjekt.

Les videre

Workshop i Oslo!

Hei igjen!

Det nye året er i full gang og vi i Shokkin ligger ikke på latsiden!

Vi kicket igang det nye året med en intens workshop for medlemmer i Oslo, lørdag 12 januar. For en  drøy mnd siden! Vi hadde også en hel del brainstorming ang nye prosjekter: Så følg med! Allerede nå er det flere prosjekter man kan søke seg til i sommer. Sjekk ut: Kommende prosjekter. Det var tilsammen 10 deltagere som var med på hele eller deler av dagen: Camilla Erlandsen, Hanna Sørhus, Marte Rømoen, Lene Bergersen, Amr Chakra, Christina Storbakken, Ali Hamza, Vibeke Koehler, Adbullah Shamell, Marit Moberg og Caroline Stene. En fin og frisk gjeng! 

50282440_10156620213601075_4820688958230888448_n

Les videre

Shokkin-jubileumshelg i Trysil

Den 19.- 21. oktober 2018 feiret Shokkin Group Norge et litt forsinket 2-års jubiluem, altså 2 1/2 års jubileum, og det gjorde vi med en jubileumshelg sammen med medlemmene våre, hvor vi hadde workshops, årsmøte, jubileumsmiddag, fest og ikke minst et åpent arrangement, foredrag med selveste Faten Mahdi Al-Hussaini. Det ble en kjempefin helg hvor medlemmer som ikke hadde møtt hverandre før ble kjent, ha det sosialt sammen, og vi fikk snakket om hva vi har gjort så langt og planlagt veien videre.

44502063_2143837702534882_6058483182724972544_o

Les videre